Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2012

Umeåforskare får utvecklingsstöd för nytt hjärt-kärlläkemedel

En forskargrupp vid Umeå universitet har fått 2 miljoner kronor från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att kommersialisera och vidareutveckla ett nytt läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom.

 En forskargrupp vid Umeå universitet har fått 2 miljoner kronor från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att kommersialisera och vidareutveckla ett nytt läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom.

– Det är en stämpel på att det vi gör är av vetenskapligt hög kvalitet och en bekräftelse på hur angeläget detta område är. Även om vi kan komma åt de vanliga riskfaktorerna med dagens läkemedel kvarstår en betydande risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Den risken vill vi minska och det kan i realiteten betyda en förbättrad livssituation för miljontals människor, säger huvudsökanden Stefan K. Nilsson vid Institutionen för medicinsk biovetenskap.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen. Även om behandlingen har förbättrats avsevärt de senaste decennierna kan inte mer än var fjärde hjärtattack förhindras. Umeåforskarna har i samverkan tagit fram nya substanser för att påverka två typer av blodfetter, triglycerider och HDL, som dagens behandling inte kommer åt på ett tillfredsställande sätt. Triglyceridvärdet är ofta högt hos högriskpatienter medan HDL-värdet, det ”goda” kolesterolet, ofta är för lågt.

Forskarlaget har visat att medlet faktiskt påverkar blodfetterna på önskat sätt. Nästa steg är att i experimentella djurmodeller studera om förändringen av blodfetternas profil också avspeglar sig i sjukdomsutvecklingen.

Förutom Stefan K. Nilsson ingår professorerna Mikael Elofsson, Kemiska institutionen, och Gunilla Olivecrona, Institutionen för medicinsk biovetenskap, i den tvärvetenskapliga forskargruppen.

KONTAKT
Stefan K Nilsson, Institutionen för medicinsk biovetenskap, enheten för fysiologisk kemi, Umeå universitet,
mobil 070-5781768
e-post stefan.nilsson@medbio.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera