Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2012

8,2 miljoner till forskning om samtida shiaislam

Forskningsprojekt undersöker samtida utvecklingar i frågan om synen på religiösa auktoriteter bland Shiamuslimer.

Forskningsprojektet “Alternativ till Khomeinis teokrati: Auktoritetsförhandlingar inom samtida Shiamuslimsk tanke och praktik” har beviljats 8,2 miljoner av Vetenskapsrådet. Projektet leds av David Thurfjell, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Omkring 40% av Mellanösterns muslimer tillhör den shiitiska grenen av islam. Shiiter utgör majoriteten av befolkningen i Iran, Irak, Bahrain och Azerbaijan samt är betydande minoriteter i bland annat Libanon och Saudiarabien.

Invasionen av Irak, den arabiska våren och inrikespolitiska spänningar i Iran har under de senaste åren lett till stora förändringar inom shiitisk islam. Ayatollah Khomeinis tolkning av denna religion, som ligger till grund för statsskicket i Iran, diskuteras och utmanas nu både av rättslärda och av vanligt folk. Den mest avgörande frågan i dessa diskussioner handlar om religiös auktoritet: vilken roll bör de rättslärda ha i samhället? Hur vet man vilken religiösa auktoritet som är legitim? Resultatet av dessa diskussioner kommer vara av avgörande betydelse, inte bara för shiaislam som religion, utan också för den politiska utvecklingen i de samhällen där shiamuslimer lever.

I projektet studeras den teologiska eliten och synen på auktoritet bland vanliga shiamuslimer. Det görs också ett etnografiskt och intervjubaserat närstudium av levd shiaislam på gräsrotsnivå. Resultatet från de tre delarna kommer sedan att jämföras med varandra för att ge en sammanhållen beskrivning och teori kring utvecklingar i fråga om synen på auktoritet inom shiaislam.

KONTAKT
David Thurfjell
david.thurfjell@sh.se
070-938 45 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera