Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2012

Förbättrad övervakning av HIV-patienter

En struktur för användning av principer från kunskapsintensiva system har utvecklats i syfte att förbättra den tidskrävande uppgiften att övervaka HIV-patienter i Uganda.

Onsdagen den 7 november försvarar Charles Otine, BTH, sin avhandling i ämnet teknovetenskapliga studier. Han disputerar på avhandlingen ”HIV Patient Monitoring Framework Through Knowledge Engineering”. HIV-patientövervakning i Uganda innebär täta och repetitiva processer genom hälsokontroller och tester, distribution av ARV (antiretroviral) medicin till HIV-patienter samt att säkerställa att behandlingen efterlevs.

Med tanke på det stora antalet patienter (300.000), begränsade resurser och behov av tester under HIV-patientövervakning, kan inte alla dyra tester erbjudas i alla vårdcentraler i landet. Genom att arbeta med en tvärvetenskaplig representation av involverade aktörer i HIV/aids-arbete samt med forskning och stöd, har en integrerad dimensionell modell för aggregering av HIV-data utvecklats. Denna modell är centrerad kring processerna för distribution av receptbelagda antiretrovirala läkemedel och återkommande medicinska kontroller av HIV/aids-patienter.

KONTAKT OCH INFORMATION
Disputationen sker på Makerere University i Uganda.
Handledare är professor Lena Trojer, BTH.

För mer information, kontakta:
Lena Trojer
Tel: 0454-38 59 26
E-post: lena.trojer@bth.se 
Charles Otine (engelsktalande)
E-post: charles.otine@bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera