Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2012

2,4 miljoner till smärtforskning

Forskningsmiljön Center for Health and Medical Psychology, CHAMP, vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur katastroftankar påverkar smärtpatienter och deras behandling.

Kronisk smärta är ett stort samhällsproblem i Sverige i dag. Statistik visar att över en miljon svenskar lider av smärta och de konsekvenser som smärtan för med sig i form av depression, sjukskrivning och nedsatt rörlighet.

– Vi vet att katastroftankar påverkar smärtan men vi vet inte hur – vilka mekanismer det är som styr utvecklingen, säger Steven Linton, som är professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet och ansvarig för studien.

– Patienter fastnar ofta i en ond cirkel av smärta, negativa känslor och katastroftankar. Tankar som målar upp ett värsta scenario och gör människor rädda för sådant de upplever som riskfyllt. Det kan handla om vardagliga sysslor i hemmet eller på arbetet.

Ett behov av att tas på allvar
Den onda cirkeln leder till mer lidande och blir ett hinder patienten måste komma över för att kunna bli frisk. Samtidigt visar forskning att patienter upplever att deras oro och smärta inte tas på allvar av vården.

– Det gör att människor känner att de gång på gång måste berätta om sin åkomma och fokusera på att få läkare att lyssna och förstå. Det gör i sin tur att patienterna inte är mottagliga för de råd och den behandling vården har att erbjuda.

– Vi ska undersöka om en kommunikationsmetod, som erkänner och bekräftar patientens känslor, kan påverka behandlingen. Genom att bekräfta patienter ger vi dem möjligheten byta fokus och att i lugn och ro lyssna och ta till sig de råd de får under behandlingen. Det har visat sig fungera inom andra behandlingsområden men har aldrig prövats inom smärtbehandling, säger Steven Linton.

KONTAKT
Steven Linton
E-post: steven.linton@oru.se
Telefon: 019-303505

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera