Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2012

Ny bok om förtroende i teori och praktik

Många människor är idag verksamma inom förtroendebranscher som banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer där själva affärsidén är intimt förknippad med tillit och förtroende av olika slag. Men vad innebär egentligen tillit, och hur mäter och följer man upp något som är en relativt subjektiv fråga?

I den nya boken “Vem i hela världen kan man lita på” samlas forskare från bland annat Stockholms universitet för att vrida och vända på fenomenet tillit och dess betydelse och tillämpning. Boken lanseras vid Företagsekonomiska institutionen den 7 november.

– Att vi kan lita på varandra är en förutsättning för all mänsklig samvaro. Många av de kriser som vi upplever idag blir mer begripliga om vi förstår dem som förtroendekriser, säger Marta Reuter, statsvetare vid Stockholms universitet och en av huvudredaktörerna för boken. 

Med analyser av så olika fenomen som riksrevisionen och dess villkor; kontroll och drift av äldreboende; eurons innebörd; globalt konsumentinflytande samt medias makt tar boken sig an frågor om förtroendets roll och betydelse i samhället. Mängden av perspektiv och sammanhang utgör en rik bakgrund mot vilken förtroendeproblematikens komplexitet framträder.

– Ett syfte med boken är att inspirera till nya samtal och fortsatta studier om ett fenomen som både är mångfacetterat och tvetydigt, men också helt avgörande för ett modernt samhälles överlevnad och utveckling, tillägger Marta Reuter.

KONTAKT OCH INFORMATION
Boken lanseras med ett seminarium vid Företagsekonomiska institutionen den 7 november kl.16-18 i Gröjersalen, Kräftriket Hus 3. Vid seminariet medverkar Marta Reuter, Stockholms universitet, Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi, Maria Gustavsson, Göteborgs universitet och Johan Fornäs, Södertörns högskola, som talar utifrån sina kapitel i boken.

Ilinca Benson, forskningsledare SNS och Apostolis Papakostas, Södertörns högskola är inbjudna för att kommentera boken.

För ytterligare information kontakta:
Marta Reuter
0734-44 29 67
marta.reuter@statsvet.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera