Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2012

De franska debatterna om slöjor och sekularism

Religionshistorikern Per-Erik Nilsson analyserar de politiska debatter som omgärdat lagarna om bärandet av islamska sjalar som instiftades i Frankrike 2004 och 2010. Han visar bland annat hur politikers fokus på sekularism och den muslimska kvinnans klädeslplagg öppnat upp för en illiberal politik och aggressiv nynationalism.

I den tvärvetenskapliga avhandlingen ”Everybody Welcome to France”: Secularism, Governmentality & Fantasy in the French Republic 2003-2011 analyserar Per-Erik Nilsson från Uppsala universitet de politiska debatter och förarbeten som omgärdat de två lagar från 2004 och 2010 som reglerar bärandet av islamiska sjalar i den offentliga skolan och på offentlig plats i Frankrike. Per-Erik Nilsson undersöker i avhandlingen vilken roll sekularism tillskrivits i konstruktionen av fransk nationell identitet bland den politiska eliten.

I avhandlingen visar Per-Erik Nilsson hur debatter om sekularism handlat om att Frankrike ansetts vara hotat av en växande islamisering. Den islamiska slöjan har setts som toppen av ett isberg på hotet. Sekularism har lyfts fram som verktyget att stävja hotet där sekularism kommit att bli en modell för att skydda vita fransmän från islamisternas föreställda vilja att underminera den franska republiken samtidigt som det blivit ett redskap för att integrera muslimer som antagits bli offer för islamisternas retorik.

Per-Erik Nilsson visar hur sekularism i en mening kan förstås som en politisk modell för att reglera ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Men, han framhåller också att sekularism kan förstås som en politisk identitet, det vill säga ”vår” sekulära identitet kontra ”deras” icke-sekulära. Och att framstå som sekularismens mesta och bästa försvarare, och således den mesta och bästa fransmannen, har blivit en populär sysselsättning för den politiska eliten.

– I centrum för dessa debatter har den muslimska kvinnan stått. Hennes klädesplagg har här kommit att bli en gränsmarkör för det sekulära och det icke-sekulära där hennes grad av bar hud blivit en symbol för å ena sidan hur väl Frankrike integrerar och civiliserar muslimer, å den andra för det tolererbara och inte-tolererbara, säger Per-Erik Nilsson.

I sin avhandling påvisar han hur den politiska mittfårans fokus på sekularism och den muslimska kvinnan legitimerat illiberal politik och en aggressiv nynationalism. Per-Erik Nilsson lyfter vidare fram hur sekularism blivit en nyvunnen identitetsmarkör för den franska extremhögern och konservativa krafter med starka förgreningar i andra europeiska länder.

KONTAKT OCH INFORMATION
Avhandlingen “Everybody Welcome to France”: Secularism, Governmentality & Fantasy in the French Republic 2003-2011 försvaras den 9 november i Universitetshuset sal IX, Uppsala universitet. Opponent är Joan W. Scott från Princeton University.

För mer information kontakta Per-Erik Nilsson, tel: 070-328 27 27, e-post: per-erik.nilsson@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera