Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2012

Yttrandefriheten ger människor rätten att utmana religiösa idéer

Örebroforskaren Mona Samadi har jämfört rätten till yttrandefrihet i internationell rätt och islamsk rätt. Hennes forskning visar att den internationella rätten inte tillåter några begränsningar av yttrandefriheten för att förhindra att religioner utsätts för kränkningar och fungerar därför som en garanti för religionsfrihet och ett skydd mot extremister.

Inom den islamska rätten är det däremot förbjudet att häda Gud, profeten Muhammed eller religionen, vilket påverkar yttrandefrihetens gränser.

– Yttrandefrihet är en grundsten i alla demokratier och det bästa sättet att garantera individuell religionsfrihet. Yttrandefriheten ger människor rätt att utmana ortodoxa religiösa idéer och är ett skydd för alla som riskerar att bli förtryckta av extremister. Därför att är det så oerhört viktigt att inte börja värdesätta åsikter utan ge alla människor rätt att tycka vad de vill, säger Mona Samadi, som har skrivit en doktorsavhandling i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

Hennes granskning av i vilken utsträckning yttrandefriheten garanteras inom såväl internationell rätt som islamsk rätt lyfter fram att det finns flera tolkningar av den islamska rätten, men att det är grundläggande att du inte får häda religionen och det påverkar yttrandefriheten.

– Det är viktigt att vi tänker på att det finns många versioner av islam och att vi inte låter det extrema bli det som får symbolisera helheten. Vad man kan säga är att den islamska rätten tillåter yttrandefrihet under förutsättning att det används för att sprida sanningen men inte för att sprida ondska eller elakhet, säger Mona Samadi.

Däremot tillåter den internationella rätten inte några begränsningar av yttrandefriheten för att förhindra förtal av religioner. Gränsen för vad som är tillåtet att säga är tydlig. Ingen har rätt att uppmana andra att hota, diskriminera eller använda våld mot någon men lagen skyddar inte religioner eller trosuppfattningar i sig från kritik eller förolämpning. Den skyddar individens rätt att utöva sin religion – och rätten att inte vara religiös.

– Det är viktigt att vi håller fast vid detta för att oliktänkare och modernister ska kunna komma fram. Den islamska rätten är i ett viktigt skede och alla röster har rätt att göra sig hörda för att kunna påverka utvecklingen, säger Mona Samadi.

Hon har undersökt flera olika uppmärksammade fall som varit aktuella under de senaste åren – till exempel tv-serien Omar, som skapade kontrovers i arabvärlden eftersom den skildrade centrala figurer inom islam.

– Stormuftin i Saudiarabien utfärdade en fatwa mot showen med motiveringen att detta är förbjudet i islam, medan en professor i islamsk rätt ansåg att det är tillåtet att avbilda kaliferna i serien, säger Mona Samadi.

Hon ifrågasätter överhuvudtaget föreställningar om att mer känsliga personer bör ges större skydd, eftersom baksidan av detta är att det kan ha en dämpande effekt på yttrandefriheten i allmänhet, påverka politiken och leda till självcensur. Istället lyfter hon fram den amerikanska yttrandefriheten som en bra modell.

– I USA är yttrandefriheten oerhört stark. Det leder till konflikter ibland men de anser att medborgare måste tåla kränkande tal då det inte finns något konstruktivt sätt att värdera tal och dess potentiella skada till en viss del av befolkningen.

KONTAKT
För mer information kontakta Mona Samadi: E-post: mona.samadi@oru.se
Telefon: 019-303455

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera