Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2012

Så kan skolskjutsen bli säkrare

För att höja säkerheten i samband med skolskjuts är helhetsperspektivet viktigt. Det framgår av det europeiska projektet Safeway2-school där VTI har varit koordinator.

Det EU-finansierade projektet Safeway-2school har syftat till att öka säkerheten och tryggheten för barnen under hela resan. Projektet har haft ett särskilt fokus på situationer där barnen är oskyddade trafikanter. Försök har genomförts mellan 2009–2012 på fem platser i Europa varav Örnsköldsvik är en. Övriga fyra finns i Italien, Polen, Tyskland och Österrike.

I mitten av juni hölls ett avslutande möte för att summera projektet. På mötet i Örnsköldsvik träffades projektdeltagarna och en rad inbjudna europeiska experter inom skolskjutsområdet för att tillsammans diskutera vilka slutsatser man har kunnat dra.

– Bland annat höll vi en mycket lyckad workshop med fokus på framtida rekommendationer samt lagar och förordningar som är nödvändiga om vi ska nå en säkrare och mer attraktiv skolskjutsning. Slutsatsen därifrån är att man måste ha en helhetssyn. Skolreseplaner, stöd för utmärkning av skolskjutshållplatser och förarutbildning är särskilt viktiga inslag, säger Anna Anund, forskare på VTI och koordinator för projektet.

I samband med det avslutande mötet fick deltagarna också en presentation och demonstration av tekniken som använts i de skolbussar som körts i Örnsköldsviks kommun.

Utgångspunkten har varit att använda befintlig teknik och applicera den på skolskjutsområdet.
En del av tekniken är ett navigationssystem som visar vägen bussen ska köras och som även anpassats till vilka som finns ombord. Systemet ger också information om var hållplatser ligger och vilka barn som ska gå ombord eller kliva av samt information om barn och kontaktuppgifter till föräldrar.

Samtliga system som är tänkta att användas av bussförarna har som utgångspunkt att de inte får skapa en ökad mental belastning, utan snarare minska den och bidra till en ökad grad av rutin. Därför har utvärdering av förarens situation varit i fokus och bland annat har mätningar av förarens blickbeteende gjorts med hjälp av en huvudmonterad kamera.

– Tekniken är en del, men jag vill också passa på att poängtera den centrala roll bussförarna har i detta arbete. Det finns anledning att förbättra förarutbildning som berör alla viktiga aspekter som det innebär att köra skolskjuts, säger Anna Anund.

KONTAKT & INFORMATION
För mer information, kontakta Anna Anund, forskare, VTI

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera