Artikel från VTI
23 oktober 2012

Ny metodik för att följa upp hastighetsutvecklingen i tätort utvecklas av VTI

På uppdrag av NTF ska VTI utveckla en metodik som kan användas för att följa upp hastigheten på kommunala gator i tätort. Tanken är att den nya metodiken ska vara till hjälp när man ska jämföra hastighet i tätort med hastighet på landsbygd.

Sedan lång tid tillbaka har det gjorts kontinuerliga mätningar av hastigheten på det statliga landsbygdsvägnätet. När det gäller hastigheterna på kommunala gator i tätort har ingen nationell mätning gjorts sedan 2003.

Hastighetsindex för tätort
– Vi kommer att ta fram ett hastighetsindex för tätort som ska kunna användas på liknande sätt som man har gjort på det statliga vägnätet. På det här sättet kan vi också göra jämförelser mellan tätort och landsbygd när det gäller förändringen av hastighet, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.
Mätningar runt om i Sverige

För att prova metodiken har det utförs mätningar på 23 orter runt om i Sverige under september månad. På varje ort har VTI och NTF, efter vissa kriterier, valt ut tre olika mätplatser. Mätningarna görs på gator med en högsta tillåten hastighetsgräns på 40-70 kilometer i timmen.

I den årliga uppföljningen mot etappmålet år 2020 finns “hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet” med som en indikator.

– Hittills har vi inte kunnat uttala oss om hur denna indikator har förändrats mellan åren. Det hastighetsindex som nu utvecklas och de mätningar som genomförs ger oss möjlighet att årligen studera hur hastigheten förändras på våra tätortsvägar, säger Anna Vadeby.

KONTAKT
För mer information, kontakta Anna Vadeby

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera