Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2012

Medelhavsklimatet i fokus vid ny svensk-grekisk forskningsstation

Forskare vid Stockholms universitet och Academy of Athens är framstående inom klimat- och miljöforskning. Det grekiska företaget TEMES har specialiserat sig på ekoturism. I en avfolkningsbygd i Grekland, det sköna Kalamataområdet, har aktörernas miljöintresse förenats och en ny forskningsstation invigs den 27 oktober.

Stockholms universitet har länge varit starkt inom klimat- och miljöforskning. Forskningen stärks nu ytterligare då en ny forskningsstation invigs i Grekland. Navarino Environmental Observatory, NEO, ska verka som bas för såväl forskare som studenter vid studier av det känsliga klimatet vid Medelhavet.

Forskningsstationen har byggts av det grekiska företaget TEMES S.A. som specialiserat sig på ekoturism i Messinien i sydvästra Grekland. Tillsammans med den anrika Academy of Athens, som en gång grundades av Platon, har Stockholm universitet bildat ett strategiskt partnerskap med TEMES.

– De globala förändringarna är så påtagliga i Medelhavsområdet med hetare och torrare somrar. När vi med vår klimatkompetens närmade oss TEMES var det precis vad de behövde. De ville förstå sin omgivning och utveckla hotellverksamheten på ett hållbart sätt. Vi har en bred sakkunskap inom klimat- och miljö, men har tidigare inte varit så aktiva i Medelhavsområdet. Nu kommer vår kunskap att öka om både de miljöförändringar som har hänt, och de som kommer att ske, säger Johan Kleman, professor vid Stockholms universitet och en av initiativtagarna.

Ett tvärvetenskapligt samarbete
Forskningen vid NEO täcker in både luft-, vatten- och landförändringar. Forskarna undersöker exempelvis vattennivåer och droppstenar i djupa grottor för att förstå områdets nuvarande och historiska klimat. Resultaten jämförs sedan med årsringar i uråldriga träd, hur kustlinjen förändrats genom erosion och förändrade havsnivåer, etcetera. Det är dock inte bara mätningar av naturliga förhållanden forskarna är intresserade av – de undersöker även människans inverkan. Ett tvärvetenskapligt samarbete över både ämnes-, universitets- och landsgränserna ses som nyckeln till framtida framgång.

– Vi har redan börjat våra mätningar av partiklar i atmosfären. Det ska bli en lång serie mätningar som ska användas för att göra tillförlitliga klimatprognoser. Samarbetet mellan parterna har stor betydelse och NEO-samarbetet kommer att bli en mycket viktig del av Stockholms universitets klimatforskning, säger Karin Holmgren, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för NEO.

Invigningen
Invigningen sker lördagen den 27 oktober 2012 vid Navarino Environmental Observatory, Costa Navarino, Grekland. Medlemmar av den svenska presskåren är välkomna att närvara vid invigningen av NEO. Var vänlig kontakta Karin Holmgren.

Närvarar vid invigningen gör bland annat Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitets, Barbara Cannon, preses vid Kungl. Vetenskapsakademien och Anders Wijkman, ordförande i den globala tankesmedjan Romklubben. Även representanter från det grekiska näringslivet kommer närvara liksom Greklands turistminister Olga Kefalogianni. I samband med invigningen hålls en workshop för forskare kopplade till NEO.

KONTAKT
Karin Holmgren, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för NEO
+30 272 309 09 90; +30 698 032 00 84; karin.holmgren@natgeo.su.se
Johan Kleman, professor vid Stockholms universitet och medlem av NEO:s styrelse
+46 (0)8 16 48 13; +46 (0) 70 7968203; johan.kleman@natgeo.su.se
Stockholms universitets presstjänst, tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera