Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2012

Giftigt innehåll i färgstarkt bonadsmåleri

Gamla bonadsmålningar kan innehålla farliga ämnen som arsenik. I ny forskning från Göteborgs universitet har målerikonservatorn Ingalill Nyström analyserat färg och teknik i gamla sydsvenska bonadsmålningar.

En bonadsmålning är en bildberättelse, ofta med bibliskt motiv, som hängdes upp i bondehem vid högtidliga tillfällen som jul. Men vad man använt för färger och material har det hittills funnits få uppgifter om.

– Kunskap om materialinnehållet i bonadsmålningar är viktigt för att kunna bevara dem; att veta om materialet i föremålet riskerar att blekas eller brytas ner genom viss exponering, behandling eller konserveringsmetod. Och det är viktigt för dem som hanterar föremålen att veta om ämnen i föremålen kan vara hälsovådliga och farliga, säger Ingalill Nyström vid Institutionen för kulturvård vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Hittat giftiga färger
Flera giftiga pigment har påträffats i bonaderna som studerats, exempelvis orpiment och schweinfurtergrönt som innehåller arsenik. Orpiment var mycket vanligt i gult pigment i bonadsmåleriet under hela 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet. Schweinfurtergrönt förekommer i flera 1800-tals bonader.

– Därför bör man vara försiktig när man hanterar dessa föremål. Flera pigment och färgämnen är dessutom ljuskänsliga och bindemedlet i bonaderna fuktkänsligt.

Forskning ur nytt perspektiv
Hennes forskningsavhandling är den första i sitt slag. Tidigare forskning på bonadsmålningar har varit inom humaniora, ur ett konst- och kulturhistoriskt perspektiv.

Syftet med studierna har varit att undersöka teknologin, materialinnehåll och måleritekniker för de målade bonaderna.

– Målerimaterialets kvalitet och egenskaper kan bidra till både måleritekniska möjligheter och begränsningar. I min bok beskriver jag de olika råvarumaterialen, tillvägagångssätten, de olika tänkbara målarredskapen och andra hjälpmedel som kan ha använts, säger Ingalill Nyström.

Dessutom beskriver hon hur färgerna kan ha blandats till och lagts på bonaderna.

Färger med ägg och mjöl
Studien är tvärvetenskaplig, där konstteknologisk källforskning kombinerats med spektroskopiska analysmetoder. Ingalill Nyström har studerat över 70 bonadsmålningar från Sydsverige målade under perioden 1700 till 1870 och 700 färgprover.

Bonadsmåleriet består ofta av färg gjort på billiga pigment från tiden uppblandat med ägg och ibland med inslag av mjöl. Färgen har vanligtvis målats på återanvänd linneduk som dessförinnan isolerats med ett mjölklister. Representativt för måleriet är att mallar vanligtvis används för figurerna i bildscenerna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera