Artikel från Högskolan i Skövde
23 oktober 2012

Forskningsprojekt undersöker brukarorienterad äldreomsorg

Under 2013-2015 kommer forskare vid Högskolan i Skövde att undersöka det som kallas brukarorientering i svensk äldreomsorg. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) satsar drygt 3,2 miljoner kronor i projektet.

Ale Kazemi är biträdande professor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. 2013 till 2015 kommer han – tillsammans med forskarkollegor från Högskolan i Skövde – att driva ett forskningsprojekt som undersöker så kallad brukarorientering i den svenska äldreomsorgen. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stöttar projektet med drygt 3,2 miljoner kronor.

Ale Kazemi och hans kollegor kommer att utgå från Sveriges Kommuners och Landstings undersökning ”Öppna jämförelser”. En studie som ger en klar bild av vad som kännetecknar bra kvalitet i äldreomsorgen men säger ganska lite om hur kvaliteten ska uppnås.

Skövdeforskarna kommer att göra fallstudier i några av de kommuner som Sveriges Kommuner och landsting beskriver som framgångsrika när det gäller brukarorientering.

Grundfrågan för forskarna är hur man skapar en brukarorienterad organisationskultur.

KONTAKT
Ali Kazemi tel. 0500-4482 59

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera