Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2012

Metaller för miljarder på tippen

Framtidens gruvor kan finnas närmare än vi tror. Bara i deponin på Gärstad avfallsanläggning i Linköping finns metaller värda tre miljarder svenska kronor, visar ett examensarbete från Linköpings universitet.

Två examensarbetare på masterprogrammet Energy and Environmental Engineering, Linköpings universitet, Ariana Tanha och Daniel Zarate fick av kommunala Tekniska verken i uppdrag att dels beräkna mängderna metaller som finns på avfallsanläggningen i Gärstad, Linköping och dels beräkna värdet på metallerna.

De fann metaller till ett värde av tre miljarder svenska kronor. På Gärstad finns exempelvis 100 000 ton aluminium, värt 1,5 miljarder kronor, 8 000 ton koppar, värt ungefär 450 miljoner kronor och zink för ungefär samma summa.

– Här finns även titan i små mängder. Men eftersom det är en dyr metall ligger värdet ändå på runt 500 miljoner kronor, berättar Nils Johansson, doktorand på avdelningen för industriell miljöteknik och handledare för de båda examensarbetarna.

– Vi visste att det fanns stora mängder metaller i deponin och det är intressant att vi fått ett värde på dem. Men det är många pusselbitar som måste på plats innan vi kan ta tillvara metallerna, säger Magnus Hammar på Tekniska verken.

Det är bara en liten del av metallerna som finns enkelt tillgängliga i form av skrot. De stora mängderna finns som små partiklar där det ibland också krävs teknikutveckling för att kunna ta tillvara metallinnehållet på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Till en början handlar det därför för Tekniska verkens del om att hitta metoder att rena avfallet bättre i det flöde som kommer in till anläggningen och separera metallerna så tidigt som möjligt. Bara i Linköping finns 17 kända kommunala deponier och i hela landet runt 6000.

– Från ett samhällsperspektiv kan man undra om vi verkligen borde öppna fler gruvor innan vi har tagit tillvara de mängder metaller som finns lagrade i deponier och andra inaktiva förråd. Metallerna har ett ekonomiskt värde och de kan också vara direkt hälsofarliga på fel plats, säger Nils Johansson.

Städer och deponier som gruvor, Urban and landfill mining, diskuteras under två av de 20 sessionerna under konferensen Greening of Industry Network som nu pågår på Konsert och Kongress i Linköping.

KONTAKT
För mer information om metallinnehållet i Gärstad, Linköping
Nils Johansson nils.johansson@liu.se eller 013 28 56 29
Marie Lorentzon, Tekniska verken, Linköping marie.lorentzon@tekniskaverken.se
013- 20 83 06 eller 070 339 83 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera