Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2012

Första kartan klar över kritiska metaller i Europa

Vid en konferens inom EU projektet ProMine vid Luleå tekniska universitet, har den första kartan över kritiska metaller i Europa tagits fram.

När Luleå tekniska universitet i veckan var värd för en konferens inom EU projektet ProMine visades den första kartan över kritiska metaller i Europa. Metallerna är bl. a viktiga för nästan all teknik som ett hushåll använder och är avgörande för den europeiska industrins framgång.

– Vi är totalt beroende metaller för varje människa konsumerar nästan 2000 ton under sin livstid, säger Pär Weihed, professor vid Luleå tekniska universitet och värd för konferensen ProMine.

Forskare, forskningsinstitut och gruvindustri är engagerade i ProMine som har en total finansiering på 17 miljoner Euro och var, när det startade 2008, EU:s största projekt inom råvaror. Fokus är att lösa den framtida råvaruförsörjningen för Europa och EU Kommissionen har pekat ut Norra Europa med bl. a Sverige, Finland och Grönland som mest intressant ur råvarusynpunkt. I april nästa år slutredovisas projekt ProMine.

– EU kallar ProMine ett “flagship” projekt för att det troligen är det första stora projekt som efter lång tid har börjat stödja gruvdrift inom den europeiska unionen. Man har insett att det finns ett stort underskott av viktiga metaller i Europa, säger Professor Gabor Gaal, vid Finlands geologiska undersökning, som är koordinator för ProMine.

Inom projektet har man börjat bygga databaser över vad som faktiskt är tillgängligt av olika metaller på europeisk mark och kunnat konstatera att EU är extremt underprospekterat. Europa konsumerar mer än 20 % av den globala produktionen av metaller men har hittills investerat förhållandevis lite, ca 3 % av vad som investeras globalt, för att leta metaller på egen mark.

– Om vi stannar vid den låga siffran för prospektering så finns det inte en chans att förbättra vår självförsörjning av metaller och det är ett starkt skäl till varför det här projektet är så viktigt, säger Pär Weihed, professor i malmgeologi vid LTU.

Under beteckningen ”Work Package 1”har man inom ProMine gjort en inventering av alla primära och sekundära metallförekomster inom EU.  Kritiska metaller har identifierats som metaller där Europa är 100 % importberoende och alla dessa metaller sitter i olika tekniska applikationer, som t ex permanentmagneter, batterier, elektronik i bilar etc. För första gången finns nu en karta över kritiska metaller i Europa.

– Man behöver absolut den här typen av metaller för viss teknologi, t ex i mobiltelefoner och hightech teknologier och det är inte möjligt att ändra på det, för det finns inget alternativ. Det handlar om 14 olika metaller som verkligen är kritiska för Europa, säger Dr. Daniel Cassard, Frankrikes geologiska undersökning med ansvar för databaser och Europas mineralförsörjning inom ProMine.

Förutom kartan över kritiska metaller som en av arbetsgrupperna i projektet utvecklat, redovisades flera delprojekt under konferensen i Luleå. Ett exempel är det projekt som leds av LTU-professorn Pär Weihed och handlar om djupscanning av råvaruresurser med tredimensionella modeller för framtidens gruvor. Ett annat exempel på delprojekt inom ProMine är vilka möjliga industriprodukter som kan tillverkas av restprodukter från gruvnäringen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera