Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2012

Hudbakterie kan leda till kronisk prostatainflammation

En vanlig hudbakterie som finns i prostatakörteln skulle kunna orsaka en kronisk inflammation som senare kan ge upphov till cancer, skriver Johanna Bergh Drott i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 26 oktober.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år diagnostiseras omkring 10 000 nya fall av prostatacancer och cirka 2 500 män dör av sjukdomen. Sambandet mellan tobak och lungcancer är numera välkänt, men också bakterier och virus spelar en viktig roll för olika cancersjukdomars uppkomst. Den kunskapen används idag för att exempelvis vaccinera unga kvinnor mot cancerframkallande papillomvirus. Tanken att också prostatacancer skulle kunna orsakas av en bakterie- eller virusinfektion baseras på flera studier som har visat att kronisk inflammation är mycket vanligt i prostata och att den skulle kunna bidra till cancerutvecklingen.

I avhandlingen studeras förekomsten av mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) i prostatavävnad för att se om de är vanligare i prostata hos män som senare fått diagnosen prostatacancer än hos andra män. Både virus och bakterier hittades i prostata. Den vanligaste bakterien var Propionibacterium acnes, som bland annat är kopplad till hudsjukdomen akne. Bland dem som senare diagnostiserades med prostatacancer var denna bakterie något vanligare än hos en kontrollgrupp.

– Det är ett mycket intressant fynd. Den här bakterien har inte ansetts vara sjukdomsframkallande i prostata men i andra delar av kroppen vet man att den kan ge kraftig inflammation, speciellt efter operation, säger Johanna Bergh Drott.

För att närmare undersöka om bakterien kan ge inflammation i prostata gjordes experimentstudier. Injektion av Propionibacterium acnes i prostata hos råttor ledde mycket riktigt till kronisk prostatainflammation. Djuren verkade dock så småningom kunna läka ut infektionen utan tecken på permanent skada, men medan prostata var inflammerad hittades förändringar i vävnaden som liknar dem som man ser vid förstadier till cancer.

– Resultaten visar att bakterien kan ge en kronisk prostatainflammation hos råttor, men för att det ska uppstå cancer behövs troligtvis ytterligare faktorer, kommenterar Johanna Bergh Drott.

INFORMATION OCH KONTAKT
Johanna Bergh Drott är doktorand i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, där hon kan nås på mobil 070-231 76 06, johanna.bergh.drott@climi.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-59987

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera