Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2012

Går det att mäta valfrihet?

Vi gör ofta jämförelser rörande valfrihet. Folk i ett land påstås ha mindre valfrihet än folk i ett annat, en skola sägs erbjuda lika mycket valfrihet som en annan, och kvinnor antas ha mer valfrihet idag än för femtio år sedan. I sin avhandling i praktisk filosofi har Karin Enflo undersökt om valfrihet verkligen kan mätas.

Karin Enflo har i avhandlingen Measures of Freedom of Choice undersökt hur valfrihet kan mätas från ett teoretiskt perspektiv. Det vill säga: finns det något matematiskt mått som kan fånga våra intuitioner om valfrihet, som att valfriheten ökar när man får fler alternativ, och att mer varierade alternativ erbjuder mer valfrihet och så vidare.

Hon har kommit fram till att det inte kan finnas något mått som fångar alla våra intuitioner om valfrihet, eftersom folk har motstridiga intuitioner. Till exempel anser en del att väldigt dåliga alternativ inte kan påverka en persons valfrihet, medan andra anser att värdet av alternativen inte har någon betydelse alls för själva mängden valfrihet (bara för dess värde). Men Karin Enflo har också kommit fram till att det kan finnas mått som fångar väldigt många intuitioner.

I avhandlingen föreslår hon en ny typ av valfrihetsmått som uppfyller åtminstone tio krav som kan ställas på ett intuitivt rimligt mått. Till exempel reflekterar måttet att valfriheten ökar när man lägger till alternativ (ett val att jobba 40 timmar, 20 timmar eller 0 timmar en vecka erbjuder mer valfrihet än ett val mellan att jobba 40 timmar och 0 timmar), att mer olika alternativ erbjuder mer valfrihet (valet mellan att jobba 40 timmar och 0 timmar erbjuder mer valfrihet än valet mellan att jobba 20 timmar och 0 timmar) och att alternativ som är ungefär lika olika varandra erbjuder mer valfrihet än alternativ som inte är det (valet att jobba 40 timmar, 20 timmar eller 0 timmar erbjuder mer valfrihet än valet att jobba 40 timmar, 39 timmar eller 0 timmar).

Karin Enflo bevisar också att denna typ av mått är de enda som kan uppfylla de tio kraven.

För mer information om forskningen och avhandlingen kontakta Karin Enflo tel: 018 – 471 79 51, 073 – 943 72 88

Läs mer om och ladda ner avhandlingen Measures of Freedom of Choice. [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera