Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2012

Invandrarorganisationer i fokus

Det omgivande samhället har stor betydelse för vilken roll en invandrarorganisation har. I en ny avhandling har har man jämfört invandrarorganisationers roll i Sverige och Italien.

Ideella organisationer har de senaste åren fått en allt viktigare roll i samhället. Hur denna roll påverkas och formas av det omgivande samhället belyser Roberto Scaramuzzino, forskare vid Malmö högskola, i sin avhandling som jämför invandrarorganisationer i Italien och Sverige.

Bidragssystemet viktigt
Skillnaderna mellan Sverige och Italien är många.
– De skiljer sig åt när det gäller organiseringen och finansieringen av välfärden, typen av invandring och hur man förhåller sig till integrationsfrågor, säger Scaramuzzino.

Sverige har en lång tradition med folkrörelser och ett etablerat offentligt bidragssystem. I Italien har den katolska kyrkan och arbetarrörelsen sedan länge en stark ställning, speciellt i produktionen av välfärdstjänster.

– För de svenska invandrarorganisationerna i studien är de offentliga bidragssystemen den viktigaste möjlighetsstrukturen, medan många av de italienska invandrarorganisationerna är tvungna att förlita sig på stödet från mer resursstarka ideella organisationer.

Beroende av eget nätverk
Också typen av invandring skiljer de båda länderna åt. Till Italien kommer främst invandrare för att arbeta medan invandringen till Sverige, som leder till mer långvarig bosättning, domineras av flyktingar och anhöriginvandring.

– I Sverige finns introduktionsprogram och man erbjuds hjälp till exempel med försörjning, att finna ett arbete eller en bostad. I Italien är du som invandrare beroende av ditt eget nätverk eller en invandrarorganisation om du till exempel behöver hjälp med arbete, bostad eller uppehållstillstånd. Det innebär att invandrarorganisationerna i Italien delvis har en annan roll, säger Scaramuzzino.

En annan skillnad som visas i studien är att invandrarorganisationerna i Sverige sällan behandlas som representanter för etniska grupper av myndigheter. I Italien är invandrarorganisationers roll oftare definierad utifrån att de företräder invandrargrupper.
– Det kan ses som en konsekvens av att invandrare i Sverige, jämfört med i Italien, har lättare att få medborgarskap och rösträtt i lokala val, vilket kan tyckas minska deras behov att representeras via egna organisationer. Det kan också hänga samman med olika sätt att definiera integration och den längre historien av migration till Sverige.

Likartade utvecklingstendenser
Men det finns också likheter. Scaramuzzino ser i sin forskning att invandrarorganisationer i såväl Sverige som Italien idag ofta betraktas som tänkbara producenter av välfärdstjänster.

– EU spelar också en viktig roll för organisationerna i båda länderna, bland annat som källa till resurser, säger han.

I båda länderna ser man också att de möjligheter som erbjuds av andra aktörer, offentliga som ideella, ofta går hand i hand med en viss styrning där invandrarorganisationernas funktioner påverkas och styrs i olika riktningar utifrån målsättningar som definieras av de som kontrollerar möjlighetsstrukturerna

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera