Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2012

Anhörigbesök ger medvetslösa patienter livslusten åter

Betyder det något att en närstående finns vid ens sida när man ligger på intensivvårdsavdelning? Svaret är ja. Enligt intensivvårdssjuksköterskan och forskarstudenten Thomas Eriksson kan det vara det som får livslusten att återvända. – För patienten är det väldigt viktig med besök från närstående, det är ett sätt att knyta an till livet igen, menar han utifrån resultat av sin forskning.

Det är åtta år sedan intensivvårdssjuksköterskan Thomas Eriksson, universitetsadjunkt vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås, påbörjade sin forskning kring patienters och närståendes upplevelser av intensivvård. Den 19 oktober i år disputerar han vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, på sin avhandling ”Närståendes besök hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning”.

I fokus står samspelet mellan patienten och dennes närstående inne på rummet på intensivvårdsavdelningen.

– Jag har suttit med och gjort observationer på rummet under besök, tittat på patienten och närstående i samspel, vad händer under besöket? Berättar Thomas Eriksson.

Thomas Eriksson har använt en hermeneutisk analys av observationen, vilket lite förenklat betyder att han har använt en forskningsmetod som går ut på att tolka och förstå något, i det här fallet mötet mellan en medvetslös patient och dess närstående.

–  Tolkningen jag har gjort kan man jämföra med den en publik som ser ett skådespel gör; vilka är aktörerna? Vad är det för rekvisita som används? Hur är scenografin uppbyggd? Vad handlar pjäsen om? Vilket är budskapet?

Som komplement till observationerna har han intervjuat patienter och närstående samt analyserat och tolkat intervjuerna utifrån samma metodik som vid observationerna av ”skådespelet”.

–  Patienten säger att de har känt att den anhörige har suttit hos dem. För patienten är det väldigt viktig med besök från närstående, det är ett sätt att knyta an till livet igen. Besöket gör att de får en anledning att orka kämpa vidare. Men det finns problem också, i att kommunicera. Det är en utsatt patientgrupp, de är påverkade av sjukdom, är hänvisade till livsuppehållande maskiner – som respirator – och läkemedel. Här visar studien att personalen spelar en viktig roll i att visa vägen till den medvetslösa patienten.

INFORMATION OCH KONTAKT
Den 19 oktober disputerar Thomas Eriksson vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Länk till avhandlingen.

Thomas Eriksson, Tfn: 033-435 47 82 eller 070-6015611, E-post: Thomas.Eriksson@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera