Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2012

Ungdomars framtid styrs av bostadsområde

Örebroforskaren Ylva Svensson har undersökt invandrarungdomars anpassning till samhället. Resultaten visar att invandrarbakgrunden spelar en mindre roll för ungdomarnas framtid – det är familjens ekonomi och bostadsområdet som är de avgörande faktorerna.

Ylva Svensson har i sin doktorsavhandling i psykologi vid Örebro universitet undersökt hur skolan, hemmet, vänner och bostadsområdet påverkar hur ungdomar mår, deras framtid och om de utvecklas till ansvarstagande vuxna eller hamnar snett i samhället.

– Generellt kan man säga att min forskning visar att invandrarungdomar inte är sämre anpassade än svenska ungdomar. Det är intressant att se att det inte finns några skillnader i nivå av brottslighet eller i de sociala processer som ligger bakom brottslighet mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar.

– Jag tycker att många av mina resultat går emot den bild som förmedlas av media i dag när det gäller invandrarungdomar och utsatta bostadsområden. Min forskning visar att familjens ekonomi och bostadsområdet spelar en större roll än om man har invandrarbakgrund eller inte, säger Ylva Svensson.

Ungdomar längtar till skolan
Hon har undersökt vilken roll de olika miljöerna – hemmet, skolan och bostadsområdet – spelar. Det handlar till exempel om hur bostadsområdet påverkar hur ungdomar trivs i skolan. När hon jämförde hur ungdomar i olika områden upplever skolan blev det tydligt att ungdomar i utsatta områden är mer positiva till skolan än sina jämnåriga, som bor i privilegierade områden. Ungdomar i utsatta områden känner sig mer tillfreds och har bättre relationer till sina lärare. De längtar oftare till skolan under helger och lov.

– Elever i utsatta områden längtar efter att få gå till skolan, eftersom de känner sig trygga och respekterade där. Skolan blir en trygg plats i en annars orolig tillvaro. Utanför skolan känner de sig otrygga och utan inflytande medan de i skolan upplever att det finns vuxna som lyssnar på dem och värderar deras åsikter.

– Skolan har alltså en oerhört viktig roll i utsatta områden och jag vill verkligen betona vilket viktigt och bra jobb personalen gör på dessa skolor, där ungdomarna berättar om sin skola som en trygg hamn.

– Det är viktigt att vi håller oss till fakta och undersöker hur skillnader i samhället ser ut och vad de beror på. Att hålla isär om skillnader i anpassning till samhället beror på att ungdomar har växt upp i ett fattigt och utsatt område eller för att de har invandrarbakgrund.

KONTAKT
För mer information kontakta Ylva Svensson: 070-400 89 75, ylva.svensson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera