Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2012

Hörnsten lagd för ny diagnostikmetod

Alf Månsson, professor i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet, lägger tillsammans med kollegor fram en vetenskaplig grund för en ny diagnostikmetod. Resultaten redovisas i en artikel i senaste numret av den välrenommerade tidskriften PLOS ONE

Nyckelidéer som ligger till grund för diagnostikmetoden har tidigare patenterats och dessutom resulterat i ett Innovationsstipendium från Innovationsbron Syd AB till Alf Månsson och Sven Tågerud, professor i farmakologi vid Linnéuniversitetet. Den föreslagna metoden bygger på att sjukdomsmarkörer, till exempel prostataspecifikt antigen; PSA, fångas upp från ett enkelt blodprov genom att igenkänningsmolekyler i form av antikroppar fästs på proteintrådar (aktinfilament) från muskel. Viktiga idéer har sedan varit att dessa proteintrådar ska aggregera och/eller transporteras av muskelns molekylmotorer på ett nanomönstrat chip så att trådarna, med exempelvis PSA, ackumuleras på en detektoryta för mycket känslig detektion.

Den aktuella artikeln i PLOS ONE har skapat förutsättningar för detta genom att för första gången experimentellt visa på fastsättning av antikroppar längs muskelns aktinfilament, bindning av antigen till dessa antikroppar och transport av antigen genom verkan av muskelns molekylmotorer. Dessa är viktiga fynd som kan komma regionen till del genom utveckling av det diagnostikföretag som uppkommit som spinn-off från forskningen kring muskelproteiner och som nu ägs av Alf Månsson och Sven Tågerud. Forskningen har stötts från Carl Tryggers Stiftelse, Vetenskapsrådet och EU-FP7.

INFORMATION OCH KONTAKT
Alf Månsson, telefon 0480-44 62 43, 0708-86 62 43,e-post: alf.mansson@lnu.se
Christina Dahlgren, pressansvarig, telefon 070-572 26 56
Läs artikeln i PLOS ONE
De som bidragit till artikeln är förutom Professor Alf Månsson är hans forskargrupp (framför allt Saroj Kumar, Lasse ten Siethoff och Malin Persson) forskare vid Lunds Universitet (Heiner Linke och Mercy Lard) och Universitetet i Padova (Geertruy te Kronnie).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera