Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2012

Gummiodling förändrar relationerna mellan män och kvinnor

När arbetet på gummiplantageodlingarna i nordvästra Laos intensifieras ersätts vissa arbetsuppgifter, som män och kvinnor tidigare utförde tillsammans, av avlönade män.

Gummiplantageodlingar i nordvästra Laos har de senaste åren expanderat i enorm omfattning till följd av Kinas ekonomiska utveckling och ökade efterfrågan på gummi inom framförallt bilindustrin. Detta har dock skapat både vinnare och förlorare i området. I sin avhandling behandlar Anna-Klara Lindeborg dessa frågor på lokal nivå i byn HatNyao på gränsen mot Kina.

Lindeborg har studerat vardagslivets förändringar i relation till gummiproduktionen med ett tydligt fokus på relationen mellan män och kvinnor. Förändringarna i genusrelationen i och med gummiodlingen varierar i HatNyao mellan olika områden i vardagen och i förhållande till den etniska gruppen Hmong, ålder och socioekonomisk tillhörighet.

Avhandlingen visar att förändringarna mellan män och kvinnor är komplexa i och med övergången. Kvinnor är dock aktiva aktörer i gummiproduktionen, där deras status tenderar att höjas. Samtidigt ersätts vissa arbetsuppgifter av avlönade män, då arbetet på plantagen intensifieras, arbete som tidigare utförts av män och kvinnor tillsammans. Gummiproduktionen har dessutom skapat ökade socio-ekonomiska klyftor i HatNyao.

Avhandlingen visar också på olika sätt som gummiproduktionen i gränsregionen Luang Namtha har skapat nya förutsättningar för försörjning, där transnationella nätverk och etnicitet är av särskild betydelse. Hur arbetet fördelar sig mellan män och kvinnor inom gränsområdet och i byn HatNyao är en viktig lärdom för kommande brist på arbetskraft med troliga migrationsströmmar som följd.

KONTAKT
För mer information kontakta Anna-Klara Lindeborg, tel: 018-471 2510 e-post: Anna-Klara.Lindeborg@kultgeog.uu.se

Läs mer om och ladda ner avhandlingen Where Gendered Spaces Bend – The Rubber Phenomenon in Northern Laos

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera