Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2012

3,2 miljoner till designforskning på Textilhögskolan

Vetenskapsrådet har beviljat Textilhögskolan vid Högskolan i Borås 3,2 miljoner för ett projekt inom konstnärlig forskning. Forskningsprojektet kommer att ledas av Clemens Thornquist, professor i modedesign.

Inom konst och design ses kläder traditionellt som ett kulturellt uttryck och uttrycksmedel. Nu ska ett nytt grepp tas på forskningen om plagg.
– Vi kommer att utforska kläder ur ett interaktivt arkitektoniskt perspektiv för att undersöka kläders fundamentala relation mellan kropp och rum, säger Clemens Thornquist.
– Konkret innebär det att vi kommer att göra experiment där vi sätter människor i olika situationer, påklädda olika slags textilier och icke-material och på så sätt kan vi utforska förhållandet mellan kropp och rum.
I regeringens budgetproposition som presenterades den 20 september fick Högskolan i Borås 1 miljon kronor för konstnärlig forskning [Ref 1] och nu förstärks området ytterligare genom Vetenskapsrådets finansiering.
– Det känns riktigt bra att kunna bidra till att stärka den konstnärliga forskningen på Textilhögskolan, säger Clemens Thornquist.
Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Department of Architecture and Design vid Royal Melbourne Institute of Technology, Australien. Från Textilhögskolan kommer, förutom Clemens Thornquist, även professor Lars Hallnäs samt ett antal av Textilhögskolans doktorander arbeta i projektet. Även en post-doc tjänst kommer att utlysas.
Mer information: Clemens Thornquist, professor i modedesign, Textilhögskolan. Mobil: 0730-49 00 23
Materialet är fritt för publicering.
———————————–
Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 695 anställda.
Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera