Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2012

Fysisk aktivitet ökar gymnasieflickors självkänsla

Sex månader av fysisk aktivitet för inaktiva gymnasieflickor gav positiva hälsoeffekter som håller i sig ett år senare. Det visar ett forskningsprojekt för att stimulera fysisk aktivitet bland inaktiva gymnasieflickor i invandrartäta områden i Stockholm.

Syftet med studien, som letts av professor Marie Alricsson vid Mittuniversitetet, var att undersöka om ett träningsprogram kunde påverka den fysiska självkänslan och prestationsförmågan hos inaktiva gymnasieflickor i invandrartäta områden i Stockholm.

Totalt 104 flickor (35 procent med invandrarbakgrund) har ingått i projektet, 44 av dem var inaktiva flickor i en kontrollgrupp. Vid starten av projektet genomgick de fysiska tester som konditionstester och styrketester samt besvarade formulär om självskattad hälsa och fysisk självkänsla. Därefter följdes samtliga försökspersoner upp efter en avslutad träningsperiod på sex månader.

Resultaten visar att gymnasieflickorna i träningsgruppen skattade sin hälsa högre, ökande sin maximala syreupptagningsförmåga, samt ökade sin fysiska självkänsla signifikant jämfört med kontrollgruppen.

– Det mest överraskande resultatet var att den fysiska självkänslan fanns kvar vid en uppföljning ett år efteråt. Det tyder på att träningen under ett halvår har gett kvarstående effekter även efter träningsperioden, säger Marie Alricsson.

Gymnasieflickorna instruerades att träna regelbundet minst en gång per vecka i sex månader. De tränade på träningscenter där de kunde välja ur ett stort utbud av olika aktiviteter, exempelvis gym och många olika gruppaktiviteter.

– Studien visar att det är möjligt att aktivera den här gruppen genom med träningsprogram. En viktig förutsättning har visat sig vara att det är avgiftsfritt. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för dessa grupper att delta i fysiska aktiviteter till låg kostnad. Detta för att kunna behålla en god hälsa även upp i vuxenlivet, säger Marie Alricsson.

INFORMATION OCH KONTAKT
Under cirka två år har Marie Alricsson tillsammans med Yvonne Kahlin, doktorand vid Linnéuniversitetet arbetat med projektet som beviljats stöd från Riksidrottsförbundet och CIF (Centrum för idrottsforskning). Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karolinska institutet.

Kontakt: Marie Alricsson, professor Idrottsvetenskap, Mittuniversitetet, 073-801 22 99, e-post: marie.alricsson@miun.se Yvonne Kahlin, doktorand, Linnéuniversitetet, 073-501 01 02, e-post: yvonne.kahlin@ki.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera