Artikel från Göteborgs universitet
8 oktober 2012

Obekant gärningsman i vart fjärde fall av sexuella övergrepp mot barn

En dryg fjärdedel av alla sexuella övergrepp mot barn begås av en förövare som är obekant med offret. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin som granskat 196 personer dömda för sexuella övergrepp i Västra Götaland. Studien visar också att bara åtta procent av de som dömts fick genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Det typiska offret för sexuella övergrepp är en minderårig flicka som blivit utsatt för sexuellt våld av en biologisk släkting eller bekant. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin som granskat samtliga 196 personer som mellan 1993 och 1997 dömdes för sexuella övergrepp i Västra Götaland.

Anita Carlstedt och hennes kollegor har i de 196 fallen kartlagt relationen mellan brottsoffer och förövare. Forskarna har dessutom granskat de totalt 185 personer som under samma period genomgick en rättspsykiatrisk undersökning efter att ha dömts för sexualbrott mot barn, detta för att kartlägga förekomst av psykisk sjuklighet, sociodemografiska uppgifter och brottskaraktäristik.

Studierna visar bland annat att i 27 procent av de sexuella övergreppen var förövaren en främling för offret.

– I majoriteten av de fall där förövaren är obekant för offret har övergreppen skett utan fysisk kontakt. Det kan till exempel handla om blottning, onani eller sexuella trakasserier, säger Anita Carlstedt.

Resultaten visar också att:

• i 85 procent av de sexuella övergreppen var offret en flicka, i 12 procent en pojke, i 3 procent både en pojke och flicka samtidigt

• de flesta brott var grova, med sexuell penetration som den mest förekommande handlingen

• endast 8 procent av förövarna genomgick en rättspsykiatrisk undersökning i samband med rättegången

• påföljderna för gärningsmännen generellt sett blev milda

• utlandsfödda förövare döms hårdare vid likartade brott

• mellan 10 och 14 procent av de som döms för sexuella övergrepp återfaller i sexualbrott

– En viktig slutsats är att  återfallsrisken i sexualbrott generellt sett är låg. Dock är återfallsrisken något högre i de fall där förövaren inte tillhörde familjen eller var närmare känd för sitt offer, säger Anita Carlstedt.

Bakgrunden till studierna är att den befintliga forskningen om sexuellt våld mot minderåriga har stora brister, främst eftersom mörkertalen är stora och bevisföringen är svår i dessa brottsmål. Målet med Anita Carlstedts avhandling har varit att öka kunskaperna om vem som begår sexuella övergrepp, hur brotten ser ut samt analysera vilka påföljder som mäts ut.

– För att säkerställa en konstruktiv behandling av sexualbrottslingar och förbättra den rättspsykiatriska hanteringen av dessa förövare, är den kunskapen oerhört viktig, säger Anita Carlstedt, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

KONTAKT OCH INFORMATION
Anita Carlstedt, Centre for Ethics, Law and Mental Health vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0709 718 449; 031 343 87 32; anita.carlstedt@neuro.gu.se

Avhandlingen Child Sexual Abuse: Crimes, Victims, Offender Characteristics, and Recidivism försvaras vid en disputation den 5 oktober 2012.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera