Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2012

Miljonregn över hjärnforskning och smörjmedel

16,6 miljoner till forskning som ska öka förståelsen om hjärnan och dess sjukdomar, samt 32 miljoner kronor till forskning om jonvätskor som smörjmedel. Nu står det klart vilka KTH-forskare som får pengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Det handlar om att studera hjärnan. Joakim Lundeberg och hans forskarkollegor har utvecklat en ny metod som erbjuder analys av mängden RNA-molekyler i vävnadsprover kombinerat med spatiell information från mikroskopet. Med detta arbetssätt ska Joakim Lundeberg och de andra forskarna, Jonas Frisén och Patrik Ståhl på Karolinska Institutet och SciLifeLab, genomföra en omfattande kartläggning av hjärnan och beskriva vilka gener som är aktiva i olika delar av hjärnan men även att studera funktionella skillnader mellan celler i både frisk och sjuk vävnad (bland annat diagnoserna autism, schizofreni och cancer).

– Vi brukar ibland jämföra oss med ett mycket stort projekt i USA vid namn Allen Brain Atlas som finaniseras av Paul Allen, en av Microsoftgrundarna. Han har spenderat mer än 300 miljoner dollar för att kartlägga genaktivitet i enskilda celler i hjärnan. Vi kommer kunna göra detta med vår metod men för en bråkdel av kostnaden på en mycket kort tid, säger Joakim Lundeberg.

Den nya metoden innebär mer detaljerat att specifika små adresslappar får binda till RNA-molekyler i vävnadssnitt, och vid analysen av RNA-molekyler med sedvanliga metoder så läses även adresslappen, vilket ger information om var en specifik RNA-molekyl är belägen i vävnaden. Detta tillför en ny dimension till analysen som är oerhört värdefull.

– Vi kommer inom projektet att studera och kraftigt öka förståelsen av organisationen av hjärnan och dess sjukdomar. Det här känns ju otroligt stimulerande, och jag måste säga att det vi nu får pengar för att göra är bland det bästa som jag har arbetat med under min forskningskarriär, säger Joakim Lundeberg.

Det andra forskningsprojektet som erhållit anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse handlar om utveckling av jonvätskor som gröna och högpresterande smörjmedel.
 
Det är nämligen så att jonvätskor i jämförelse med traditionella smörjmedel har en rad utomordentliga egenskaper som medför att de även kan fungera med icke-järnhaltiga material. Exempel på sådana material är moderna nötningsreducerande beläggningar och lättviktiga metallegeringar, vilkas användning är synnerligen viktig för den industriella utvecklingen.
 
Forskningen avser bland annat att fokusera på utveckling av så kallad flerskalig design för framtagning av hög presterande smörjmedel. Avsikten är att sammankoppla smörjmedels molekylära, nano- och makroegenskaper med deras friktions- och nötningsreducerande prestanda i fullskaliga maskinkomponenter.
 
– Vi avser att ta fram stabila, halogenfria jonvätskor, studera deras fysiokemiska egenskaper och hur de fungerar ihop med olika material. Vi skall också studera jonvätskornas beteende i olika tribologiska kontakter under varierande arbetsförhållanden, och för att göra det så kommer avancerad modellering och tribologiska experiment att användas, säger Sergei Glavatskih.
 
Forskningen kommer att spänna över ett antal universitet och institutioner och involvera ett flertal forskare.
 
– Det är oerhört glädjande att få stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att vidareutveckla och fördjupa vår tvärvetenskapliga forskning om framtidens smörjmedel. Erhållna kunskaper kommer att användas av industrin för att spara energi, skydda miljön och öka livslängden hos olika maskiner, säger Sergei Glavatskih.

KONTAKT OCH INFORMATION
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut 4,8 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare.

För mer information, kontakta Joakim Lundeberg på 08 – 52 48 14 69 / joakiml@biotech.kth.se eller Sergei Glavatskih på 08 – 790 63 82 / segla@kth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera