Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2012

Forskning om magnetism får miljonanslag

I magnetiska material ligger atomernas magnetiska moment oftast prydligt ordnade i väldefinierade riktningar. Tvingas de ur jämvikt händer enligt teorin spännande saker. Nu får forskarteamet vid Ångström laboratoriet, med professor Olle Eriksson som huvudsökande, drygt 37 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att under en femårsperiod testa teorin experimentellt.

Forskargruppen på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, har redan en god idé om vad som händer om man vrider de välordnade atomerna ur jämvikt. Utifrån teoretiska modeller och datorsimuleringar verkar flera möjligheter öppna sig för teknologi som möjliggör snabbare och energisnålare lagring av information.

– Vi har kommit en bit på väg eftersom vi arbetat med detta på teoretisk nivå några år. Nu kan vi även bygga upp en experimentell miljö där vi hoppas verifiera våra teorier, säger Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism och huvudansvarig för projektet.

Projektet är till största delen förlagt till Ångströmlaboratoriet, men även KTH och Göteborgs universitet är involverat, där professor Johan Åkerström är verksam. De dynamiska aspekterna av magnetiska material är något som intresserar många forskargrupper runt om i världen. Man kan se varje magnetiskt material som en samling av atom-stora magneter som linjerar sig i bestämda riktningar. Varför de ordnar sig på detta sätt har man god förståelse av, men vad som händer när de tvingas ur jämvikt, t.ex. för att läggas längs en annan riktning, är i stort sett ett oskrivet blad.

– Teorin förutspår flera intressanta fenomen, speciellt när vi studerar magneter i nanoområdet, och med de experiment vi nu kommer att kunna göra, kan man säga att vi sträcker ut en hand mot tekniska tillämpningar av vår kunskap, säger Olle Eriksson.

Ångströmlaboratoriet har en lång tradition av teoretisk och experimentell forskning om magnetiska material. Det är ett av universitetets profilområden inom teknik/naturvetenskap. Övriga forskare i teamet bakom Wallenberganslaget är professor Olof Karis, professor Björgvin Hjörvarsson och professor Peter Svedlindh.

– Vi har en fin bas för teoribildning i Sverige, där infrastruktur med superdatorer för att göra avancerade beräkningar är mycket väl uppbyggd. Denna infrastruktur är mycket viktig för oss och andra teoretiker, och även den är delfinansierad av Wallenbergstiftelsen, säger Olle Eriksson.

KONTAKT
Olle Eriksson, mobil: 070-425 07 77, olle.eriksson@physics.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera