Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2012

Sjöar reagerar olika på varmare klimat

Ett varmare klimat i framtiden kommer att få olika effekt i sjöarna. Forskare från Lunds universitet kan nu förklara att klimatförändringarnas effekter beror på vilka organismer som dominerar i sjön. Algblomningarna kommer att öka, särskilt vad gäller de giftiga blågröna algerna.

Den aktuella studien har gjorts av en grupp forskare på biologiska institutionen vid Lunds universitet. Forskargruppen arbetar med projektet Framtidens vatten, som handlar om att undersöka hur våra vattenresurser ser ut i framtiden, både vad gäller dricksvatten, rekreation, fiske och biologisk mångfald. Nu publicerar de forskningsresultat om hur ett varmare klimat kommer att påverka sjöarna.

– Det mest intressanta och oväntade med studien är att reaktionen på klimatförändringar kommer att variera mellan sjöar, vilket tidigare har observerats men förbryllat forskare. Vi visar här att orsaken till variationen beror på vilka organismer som är dominerande i sjön, säger Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk ekologi, Lunds universitet.

I sjöar utan fisk kommer ett varmare klimat att leda till klart vatten utan algblomningar. Däremot blir resultatet annorlunda i sjöar med fisk. Där kommer fiskarna att gynnas och äta upp stora mängder kräftdjur (zooplankton). Det är kräftdjuren som håller algerna i schack. När kräftdjuren minskar i antal blir resultatet att algerna får fritt spelrum, och algblomningarna kommer då att öka.

– Eftersom de flesta sjöar i närheten av människor har fisk och dessutom redan är övergödda kan vi därför förvänta oss att få tampas ännu mer med algblomningar i framtiden, menar Lars-Anders Hansson.

Speciellt gynnade av utvecklingen är de så kallade blågröna algerna, vilket är ännu mer oroande, menar Lars-Anders Hansson. Blågröna alger, även kallade cyanobakterier, utgör den typ av alg som ställer till med mest besvär i sjöar och hav eftersom de bildar mycket kraftiga och ofta giftiga algblomningar.  

Forskarna vet sedan tidigare att klimatförändringarna bedöms leda till en temperaturökning på 2-5 grader C. Dessutom räknar man med ett ökat läckage av humusrikt vatten från skog och mark, vilket kommer att minst fördubbla sjövattnets brunhet.

– Vi vet att vi kommer att få en klimatförändring, men vi ser också att andra stora miljöförändringar pågår, exempelvis brunifieringen. Detta innebär att vi har flera samtidigt pågående förändringar som kommer att samverka och eventuellt ha synergieffekter, säger Lars-Anders Hansson.

Inom forskningsprojektet Framtidens vatten har man därför riggat ett stort experiment utifrån dessa förutsättningar, med syftet att undersöka hur det kan påverka organismer och vattenkvalitet i framtiden.

KONTAKT
Lars-Anders Hansson, professor, Lunds universitet
Tel 046-222 41 69 Lars-Anders.Hansson@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera