Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2012

Reklameliten vässar maktens kommunikation

Reklamen speglar inte samhället. Reklamen ”speglar” den värld som skapar den, det vill säga reklamvärlden. I Stockholms reklamvärld kommer företrädare för landets mest dominanta maktformer samman i sin strävan att via strategisk och kreativ reklam, pr och kommunikation bygga sina varumärken och vinna erkännande och legitimitet. Det hävdar forskaren Raoul Galli i en ny avhandling.

– Sensommarens avslöjanden och diskussioner i riksmedierna om statliga myndigheters köp av reklam och pr-tjänster, är ett uttryck för ett fenomen som jag har följt under större delen av nollnolltalet och fram till i år: den ökade användningen av reklam, pr och annan slags normativ kommunikation inom alla dominerande samhällssektorer och, samtidigt, varumärkestänkandets utbredning. Dessa fenomen kan ses som uttryck på ytan för ett djupare och mer grundläggande socialt behov, erkännande, och vilka former detta behov tar sig i vår tid, säger Raoul Galli nybliven doktor i socialantropologi vid Stockholms universitet.

Men vilka är egentligen reklamens och varumärkenas producenter, och vilket är deras sätt att tänka, vara, organisera och arbeta – deras modus operandi? Det är nyfikenhet på just detta som väglett Galli till den svenska reklamvärldens elitdivision av byråer, vilka ofta ägs av globala reklam- och kommunikationskoncerner.

Under 2003 tillbringade socialantropologen Raoul Galli sina arbetsdagar på en av världens ledande reklambyråer, amerikanska TBWA Worldwides, Stockholmskontor. Förutom en rad globala kunder som Apple, Absolut Vodka och Adidas, hade reklambyrån i Stockholm en slående rad uppdrag för den svenska staten: Regeringskansliet, Skatteverkvet, SBAB, Apoteket, SJ m.fl.

Reklambranschmedier uppmärksammar Gallis avhandling, exempelvis tidningen Resumé (2012-04-19) som skriver att ”Raoul Galli har placerat svenska reklamare i en modell som skänker ett förklarande ljus över mycket av vad som dagligen händer på byråer”. Men även politiskt mer radikala medier uppmärksammar boken Varumärkenas fält. Stockholms Fria Tidning (2012-09-15) skriver: ”Vita, rika, vackra människor med starkt ekonomiskt och kulturellt kapital från Stockholms dyrare adresser ligger bakom reklamen som sköljer över oss. Det sägs att reklamen speglar samhället. Men socialantropologen Raoul Galli har en annan uppfattning – att reklamvärlden speglar sig själv.”

Avhandlingens namn: Varumärkenas fält. Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld.
Avhandlingen finns att ladda ner som PDF och kan också köpas från Stockholms universitets förlag Acta Universitatis Stockholmiensis.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera