Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2012

Nytt verktyg ska ge bättre överblick på akuten

Bristen på överblick är ett stort problem inom sjukvården. Det menar chalmersforskaren Kristofer Bengtsson, som har tagit fram ett nytt verktyg för bättre överblick över vad som händer inne på en akutavdelning. – Då kan man se var problemen finns och omfördela resurser när det behövs.

Det nya verktyget är i första hand till för att utveckla styrningen av automatiserade produktionssystem i industrin, men det kan också komma till nytta i akutsjukvården.
Idén uppstod när en god vän till Kristofer Bengtsson förklarade hur de jobbar på akuten. Kristofer insåg att de delvis har samma problem som i industrin, när det gäller att planera, styra och följa upp olika aktiviteter.

– Det blir väldigt komplext när man ska bestämma vilka aktiviteter som ska utföras i vilken ordning, och vilka aktiviteter som hänger ihop med varandra. Särskilt när det ändrar på sig hela tiden. Eftersom akutsjukvården, precis som industriell utveckling, är en kreativ process, krävs det stor flexibilitet i styrningen, säger Kristofer, som nyligen presenterade sin doktorsavhandling på Chalmers.

Kristofer tillbringade en vecka på akutmottagningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och blev imponerad över att personalen lyckades hålla reda på så många olika arbetsuppgifter samtidigt.

– Men det är också ett av grundproblemen, eftersom det tar mycket tid och energi att hålla ordning på alla arbetsuppgifter. Det är oerhört svårt att få en överblick över vad som ska göras, och idag har ingen den överblicken. När man producerar bilar löser man problemet genom att skapa väldigt tydliga sekvenser, men den metoden fungerar inte i sjukvården eftersom aktiviteterna ändrar på sig hela tiden.

Med hjälp av det verktyg Kristofer har utvecklat går det att se och förstå vad som händer i ett visst ögonblick och vad som kommer att hända den närmaste tiden, genom att sortera aktiviteterna i olika sekvenser. Tanken är att verktyget ska kunna användas både när man planerar verksamheten och när man utför den.

– Hemligheten är att man tittar på varje aktivitet för sig och vilka krav som finns. Olika sekvenser kan då ritas upp automatiskt, för till exempel en patient eller en sjuksköterska. När kraven och aktiviteterna ändrar på sig uppdateras sekvenserna.

Kristofer planerar att personalen ska kunna använda bärbara pekskärmar där de ser vilka patienter som ligger på vilka rum och vad som händer med patienterna. Det ska hjälpa dem att veta vad de ska göra härnäst och vad som kommer att ske under de närmaste timmarna.

– Om man får en överblick så skapar det en större trygghet inför vad som ska göras och hur arbetet kan förbättras.

Också patienterna ska kunna ta del av informationen för att se hur långa väntetiderna är och vad man väntar på. Idag kan personalen inte alltid tala om det, eftersom de inte vet.

Under de närmaste två åren ska Kristofer utveckla en användarvänlig mjukvara för att underlätta för ingenjörer att utveckla automatiserade produktionssystem. Till sin hjälp kommer han att ha det nya Production Systems Laboratory (PSL) på Chalmers, som han själv har varit med och utvecklat. Laboratoriet invigs den 20 september. Där man kan testa ny teknik och nya tankar kring både fysisk och kognitiv automation.

I sitt nystartade företag Sekvensa ska Kristofer anpassa mjukvaran för akutsjukvården, och han räknar med att ha en färdig produkt om några år. Han ska också undersöka hur man mäter kvalitet i sjukvården.

– Jag upplever att sjukvårdens mätsystem kan skapa sämre kvalitet, eftersom det premierar att snabbt få undan patienter, snarare än att ge dem rätt behandling.  Det viktiga är kanske inte att försöka kapa tider som resulterar i ännu mer stress, utan att ta reda på vad som är den verkliga kvaliteten i vården. Först när man förstår det kan man börja jobba med verkliga förbättringar.

INFORMATION & FAKTA
För mer information kontakta: Kristofer Bengtsson, Institutionen för signaler och system, kristofer.bengtsson@chalmers.se, 0768 – 97 95 61

Avhandlingen: Flexible design of operation behavior using modeling and visualization

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera