Artikel från Göteborgs universitet
14 september 2012

Göteborgsforskare får miljonanslag för spetsforskning

Tre framstående forskare från Göteborgs universitet och Chalmers har beviljats mångmiljonanslag av Europeiska forskningsrådet.

Forskningsanslagen från Europeiska forskningsrådet anses vara de mest prestigefyllda man kan få som yngre forskare. Nu har Alexander Antonelli och Johan Åkerman vid Göteborgs universitet samt Robert Berman vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola beviljats miljonanslag av Europeiska forskningsrådet, The European Research Council (ERC), för sina forskningsinsatser.

Samtliga har erhållit ”ERC starting grants” för framstående forskare som är i början av sin karriär. Anslagen är på 1,5 respektive 1,2 miljoner euro.

Kartlägger biologisk mångfald
Alexandre Antonelli är forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap och vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Han ställer frågor som varför vissa områden på jorden har mycket högre biologisk mångfald än andra och vilka arter och områden som löper störst risk att drabbas av den pågående klimatförändringen och miljöförstörelsen.

– Ökad förståelse för hur mångfalden har påverkats av tidigare klimat- och miljöförändringar gör att vi bättre kan förutspå framtida effekter. Då kan också naturvårdsresurserna riktas dit de gör störst nytta, säger Alexandre Antonelli, vars forskningsprojekt har tilldelats 1,5 miljoner euro från Europeiska Forskningsrådet.

Öppnar för nya tillämpningar
Fysikern Johan Åkerman får 1,5 miljoner euro i anslag för forskningsprojektet MUSTANG. Projektet har som mål att leda fram till en spinnvågsbaserad teknologisk plattform där växelverkan mellan elektroner, spinnvågor och fotoner ger nya möjligheter för tillämpningar inom mikrovågs- och THz-området.

– Detta så kallade konsolideringsanslag ger mig och min grupp möjligheten att bygga vidare på de spinntroniska komponenter som vi har tagit fram inom mikrovågsområdet de senaste fem åren och nu höja ambitionsnivån ytterligare för att nå mycket högre i frekvens och kombinera spinntronik med nanoplasmonik, säger Johan Åkerman, professor vid Institutionen för fysik.

Utvecklar matematiska metoder
Ämnet för matematikern Robert Bermans forskning är geometriska aspekter av komplexa system. Projektet utvecklar matematiska metoder som bland annat bygger en bro mellan två tillsynes helt olika områden: å ena sidan signalbehandling och å andra sidan Einsteins gravitationsteori; speciellt ekvationerna för rum-tidens krökning i en komplex geometri.

– Forskningsanslaget på 1,2 miljoner euro är välkommet. Det här ger en fantastisk möjlighet att skapa en kreativ matematisk forskningsmiljö i Göteborg genom att knyta unga framstående internationella forskare till institutionen, säger Robert Berman.

Europeiska forskningsrådet stödjer spetsforskningen inom EU. Rådets främsta syfte är att stödja och uppmuntra de allra bästa forskarna som vågar ta ut svängarna i sin forskning. Rådet vill uppmuntra Europas mest framstående forskare att gå bortom den etablerade kunskapens gränser.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera