Artikel från Umeå universitet
11 september 2012

Generativa produkter: Att konstruera för det som ännu inte finns

Läsplattor och smarta telefoner har gett oss en ny syn på produkter och konsumtion. Större valfrihet, förändringsbarhet och allt suddigare gränser mellan producenter och konsumenter medför att traditionella produktutvecklande företag måste omdefiniera sina innovationsprocesser – från utveckling till försäljning och underhåll.

Fredrik Svahn har i en avhandling följt hur en biltillverkare omvärderat sin syn på arkitektur i takt med att mjukvara och digital teknik blivit en allt viktigare del av produkterna. Enligt honom är en av utmaningarna att konstruera generativa produkter.

– Det betyder i praktiken att bilar, kylskåp och andra fysiska produkter måste byggas för att kunna förändras kontinuerligt över sin livscykel, inte bara för att leverera en fördefinierad funktion till lägsta möjliga pris, säger Fredrik Svahn.

Hitta nya sätt att utveckla
Istället för att i detalj specificera de funktioner man vill att produkterna ska innehålla, måste tillverkare hitta andra sätt att få inflytande över den applikationsutveckling som i allt högre grad sker utanför det egna företaget. En nyckel till det är att sätta fokus på de generella tjänster och funktioner som byggs in i plattformar. Tillsammans utgör de ett erbjudande till utvecklarna.

– Genom att definiera ett sådant ”råmaterial” kan man få inflytande över utvecklingsprocesser bortom formella organisatoriska gränser utan att tala om i förväg hur slutresultatet ska se ut.

Detta kan jämföras med läsplattor eller smarta telefoner. De är uppbyggda kring en plattform där utvecklare fritt kan återanvända applikationer på olika abstraktionsnivåer.

– Till skillnad från bilar eller ett kylskåp är funktionerna inte bestämda i samband med produktion, utan är konstruerade för att vara katalysatorer i framväxten av en ny, ännu okänd funktionalitet.

Produktion kräver långsiktighet
Produktion är kostsamt. Detta kräver å ena sidan stabilitet och långsiktighet för att fabriker, maskiner, verktyg och processer ska kunna skrivas av över lång tid och stora serier. Å andra sidan krävs betydande förändringsbarhet för att kunna dra nytta av teknikutvecklingen. För att hantera denna paradox är komplexa, fysiska produkter ofta byggda med utgångspunkt från en modulär arkitektur, vilket ger möjlighet att variera ingående komponenter inom ramen för en och samma bestående grundkonstruktion.

– Myntets baksida är att denna grundkonstruktion måste slås fast i ett tidigt skede. De övergripande funktionerna blir därmed fastlåsta i arkitekturen och kan bara justeras med stora insatser. Generativa produkter måste därför byggas på delvis annorlunda principer än de som byggs i utifrån en modulär arkitektur, menar Fredrik Svahn.

Fredrik Svahn jobbar idag som forskare vid Viktoriainstitutet i Göteborg.

FAKTA
Fredrik Svahn, institutionen för informatik, Umeå universitet, försvarar sin
avhandling Digital Product Innovation: Building Generative Capability
through Architectural Frames fredagen den 21 september. Avhandlingen
försvaras kl. 13 i rum MA121, MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent
är Sandeep Purao, College of Information Sciences and Technology, Penn State
University, USA.

KONTAKT
Fredrik Svahn
Instititionen för informatik, Umeå universitet
E:post: fredrik.svahn@viktoria.se
Telefon: 0730-401188

Läs hela eller delar av avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera