Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2012

Automatiserad kursvärdering ger tid för kvalitetsanalys

Alla studenter ska få möjlighet att tycka till om sin utbildning i kursvärderingar. Hur detta utförs kan skilja sig både inom och mellan högskolor och universitet. Processen tar ofta tid och energi och kan vara svåröverskådlig. Nu har QuickSearch i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola, BTH, utvecklat ett nytt högskolegemensamt verktyg för att automatisera kursvärderingen.

– Tanken är att ge hundra procent kursuppföljning och samtidigt minimera den manuella hanteringen av enkäter och rapporter. Många högskolor och universitet gör gedigna arbeten med att administrera kvalitet, exempelvis kursvärderingar. När vi automatiserar det manuella arbetet kan vi frigöra mer tid för att arbeta ytterligare med analys och kvalitet, säger Jörgen Gotthardsson, QuickSearch.

Det nya webbaserade systemet är i bruk på BTH sedan hösten 2011 och är integrerat med Ladok och student- och lärarportalerna samt kursinfo. Grundtanken i lösningen är att göra enkäthanteringen lättskött med minimal manuell insats initialt. Den automatiserade kursvärderingen säkerställer en hundraprocentig utvärdering och återkoppling till studenter och personal, precis som Högskolelagen och Högskoleförordningen kräver.

Enkäten har en grundplåt av frågor, där det ingår delar om kursmålens uppfyllnad. Den kursansvarige kan även själv välja eller skapa några ytterligare frågeställningar. Oavsett om detta sker eller inte går enkäten vidare till studenterna i samband med kursslut. Kursansvarig kan sedan kommentera resultatet och därefter går resultatet vidare per automatik till studenter samt student- och lärarportalerna.

Positiva reaktioner på BTH
Resultaten är jämförbara mellan olika kurser och underlättar en övergripande analys. Ett automatiserat system ger löpande feedback under året och för högskolan är det ett användbart instrument för att identifiera och åtgärda problem.

– Studentadministratörernas arbetsinsats har minskat rejält eftersom systemet är automatiserat. De är väldigt positiva. Sen sparar vi även arbete när det gäller överblicksbilden. Systemet är guld värt när det gäller att utbildningsansvariga ska få överblick över läget samtidigt som sektionsansvariga kan analysera sina nivåer. Detta ingår i vårt arbete för att stärka utbildningarnas kvalitet, säger Lasse Bourelius, chef för Learning Lab på BTH.

Öppenhet och kvalitet
BTH väljer att vara helt transparenta med resultaten och publicerar dem på lärosätets webbplats, vilket gör lärosätet unikt i Sverige.

– Det har inte varit helt okontroversiellt. Tanken är att det ska vara kvalitetsdrivande. Presumtiva studenter och andra intresserade kan se resultatet och på förhand bilda sig en uppfattning om kurserna, säger Lasse Bourelius.
 

KONTAKT
Jörgen Gotthardsson, e-post: Jorgen.gotthardsson@quicksearch.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera