Artikel från Södertörns högskola
7 september 2012

Ny bok om vikingahistoria och nationalism

Det finns många myter och föreställningar om den så kallade vikingatiden. Samuel Edquist har skrivit en bok, som ges ut av Södertörns högskola, om hur forskarvärlden beskrivit perioden genom tiderna.

Historieskrivningen om svenska vikingar har bland annat använts för att förstärka nationalistiska föreställningar. På senare år har inställningen vänt och somliga forskare arbetar istället för att skapa rena motbilder till den tidigare historieskrivningen. Det berättar Samuel Edquist som skrivit boken, I Ruriks fotspår: Om svenska österledsfärder i modern historieskrivning, som ges ut av Södertörns högskola i höst.

– Boken handlar om hur svenska vetenskapsmän och forskare beskrivit vikingatiden i det som nu är Sverige, och då särskilt kontakterna mellan Sverige och länderna öster om Östersjön. Under tidigt 1900-tal fanns det många forskare menade att det var svenska vikingar som grundade det ryska riket, och det har bland annat utnyttjats för nationalistiska föreställningar och idéer av olika slag, säger han.

Enligt Samuel Edquist är det inte förvånande att tidiga 1900-talsarkeologer och historiker var öppet nationella i sina tolkningar. Kanske mer anmärkningsvärt är det att vissa föreställningar om etnicitet fortfarande lever kvar.

– Det gäller framför allt idén om att olika folk som talade besläktade språk per automatik var en sammanhållen grupp. Många forskare talar fortfarande om “slaver”, “balter” eller “kelter” som något självklart existerande. Man är däremot mer försiktig med att tala om exempelvis “svenskar” (eller “svear”) och “finnar”, eftersom dessa kategorier svarar mot dagens nationaliteter, och därmed riskerar att underbygga vår tids nationella historiemyter. Det är dock precis samma tänk bakom alla dessa kategorier, säger Samuel Edquist.

Boken finns att köpa i bokhandeln samt att ladda ned under Våra publikationer, på Södertörns högskolebiblioteks webbplats.

Samuel Edquist arbetade tidigare på Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola, där han bland annat skrev boken I Ruriks fotspår. I dag arbetar han på Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera