Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2012

Hur lågfrekvent buller påverkar personbilsförares sömnighet

Att sömnighet hos förare är en bidragande orsak till olyckor är idag välkänt. Det är mindre känt vilken betydelse externa faktorer, som till exempel buller, har på förmågan att hålla sig vaken. Forskare på VTI har i dagarna startat ett projekt där man ska studera just det lågfrekventa bullrets påverkan på personbilförares sömnighet.

Att sömnighet hos förare är en bidragande orsak till olyckor är idag välkänt. En grundläggande orsak till detta är att man som förare gör avsteg från vad man skulle kunna kalla de biologiska förutsättningarna, det vill säga faktorer som tid på dygnet man kör, antal sömntimmar och vakna timmar. Det är mindre känt vilken betydelse externa faktorer, som till exempel buller, har på förmågan att hålla sig vaken. Forskare på VTI har i dagarna startat ett projekt där man ska studera just det lågfrekventa bullrets påverkan på personbilförares sömnighet.

I tidigare studier gjorda på området har man framförallt använt sig av lastbilar när man gjort den här typen av bullermätningar. Här har man kunnat visa på att infraljud och lågfrekvent buller kan leda till såväl ökad trötthet som ökad stress hos förare.

Mätningar i personbil på riktig väg
I studien som nu startat ska man på riktig väg mäta ljudnivåer och vibrationer inne i kupén i fyra olika personbilsmodeller av märket Volvo. Man ska sedan återskapa några valda ljudnivåer i en av VTI:s körsimulatorer för att slutligen göra försök med förare för att avgöra hur och i vilken omfattning förarnas vakenhet påverkas av olika ljudnivåer.

Vill bidra till riktlinjer och krav
Ett av målen med projektet är att kunna bidra till att fordonsindustrin tar fram preciserade riktlinjer och krav kring bullernivåer i personbilar. Projektet kommer att pågå under ett år och utförs inom det nationella kompetenscentret ViP, Virtual prototyping and assessment by simulation, som leds och koordineras av VTI. Projektet leds av Eva Lahti på Volvo Car Cooperation.

KONTAKT & INFORMATION
Anna Anund, forskare, VTI
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera