Artikel från Jönköping University
3 september 2012

Möjligheterna med generationsskiften i familjeföretag

Den 31 augusti försvarade Kajsa Haag framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Avhandlingen visar hur generationsskiften underlättas genom att familjemedlemmar arbetar tillsammans för att utveckla sitt företag.

Avhandlingen uppmanar till nytänkande genom att ifrågasätta synen på generationsskiften som en speciell, problemfylld period i företagets liv och i stället se generationsskiften som ständigt pågående och hopflätade med företagets övriga verksamhet. Detta synsätt innebär att de formella aspekterna med generationsskiften som planering, övertagande av ledarskapspositioner och överlåtelse av aktier får en mindre betydelse. Det centrala blir i stället en gemensam ledning över generationsgränserna som fokuserar på utvecklingen av företaget.

– Jag är särskilt intresserad av att belysa familjeföretagens inneboende kraft och familjeföretagarnas roll i samhället som långsiktiga, ansvarsfulla ägare med genuint intresse för sin verksamhet. Om man hårdrar det förordar litteraturen noggrann planering av generationsskiften samtidigt som studier visar att familjeföretagare inte planerar för sina skiften. Det väckte min nyfikenhet för hur det då går till i praktiken eftersom generationsskiften är oundvikliga förr eller senare, säger Kajsa Haag.

Det visade sig att företagarna engagerar sig i verksamheten och utvecklingen av företaget – inte planeringsmöten – men att det i de dagliga aktiviteterna hos en företagande familj pågår ett ständigt lärande som är en indirekt och viktig del av generationsskiftet. Detta lärande kan inte styras genom planering utan skapas genom interaktion. Att till exempel få delta i produktutveckling kan inte jämföras med att läsa om det i skriftliga instruktioner. Det betyder att många av de saker en ny generation familjeföretagare måste lära sig för att framgångsrikt driva företaget vidare är en del av deras vardag. Det här betyder inte att generationsskiftet sker automatiskt, men att nya aspekter på generationsskiften lyfts fram.

– Även om man inte hållit de så ofta föreskrivna formella planeringsmötena kanske man arbetat mer med generationsskiftet än man tror genom att barnen varit involverade och då lärt sig saker som är väsentliga för att kunna driva företaget vidare på egen hand, säger Kajsa Haag.

Avhandlingen beskriver generationsskiftet som baserat i socialisering, inbakat i dagliga rutiner och gradvis fortskridande över familjens livscykel. I praktiken handlar det om att driva företaget tillsammans snarare än att lämna över det från en generation till en annan. Gemensam familjeledning innebär extra kapacitet och fler perspektiv på saker och ting. Något som möjliggör både utveckling och tillväxt. Det gemensamma arbetet borgar också för att utvecklingen kan ske utan att skada företagets kärna. Förändring får inte ske på bekostnad av att företaget tappar sin identitet, tradition och historia – utmaningen är att bevara kärnan men uttrycka den på nya sätt.

INFORMATION OCH KONTAKT
Opponent vid disputationen var Professor Denise Fletcher, University of Luxembourg.

Betygskommittén bestod av Docent Carlo Salvato, Bocconi University, Italien, Professor Anders W Johansson, Linnéuniversitetet i Växjö, och Professor Ethel Brundin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Ordförande var Professor Leif Melin (huvudhandledare).

För mer info, kontakta:
Kajsa Haag
kajsa.haag@jibs.hj.se
Tel. 036 10 18 35
Mobil 070 838 85 20

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera