Tema

Dålig jämställdhet i ledande vetenskapliga tidskrifter

Färre kvinnor än män bjuds in att skriva i de ledande vetenskapliga tidskrifterna. Det konstaterar två lundaforskare som nu riktar kritik mot den bristande jämställdheten.

I det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature visar två lundaforskare att en procentuellt lägre andel kvinnor än män bjuds in för att skriva artiklar i kategorierna News & Views i Nature och Perspectives i Science.

– Vi finner att färre kvinnor än män får den karriärgynnande möjlighet som det innebär att bli inbjuden att skriva artiklar i de ledande vetenskapliga tidskrifterna, säger Daniel Conley, forskare vid geologiska institutionen på Lunds universitet.

Följden blir att kvinnor inte synliggörs på samma sätt som män och inte förses med samma möjlighet att gå vidare i sin karriär. Med färre kvinnor på högre positioner inom forskningen ökar dessutom risken att samhället går miste om viktig kompetens, menar Daniel Conley.

När Nature år 2005 kritiserades för att för få kvinnor gavs möjlighet att skriva en annan typ av inbjudna artiklar (Insight) ökade Nature andelen kvinnliga inbjudna artikelförfattare där.

– Ökad jämställdhet uppnås om de som bjuds in att skriva i Nature och Science avspeglar de som bedriver forskningen, säger Johanna Stadmark, även hon forskare vid geologiska institutionen på Lunds universitet.

Conley och Stadmark konstaterar att jämställdheten inom naturvetenskaplig forskning har ökat de senaste årtiondena och att kvinnor idag på många sätt har samma möjligheter som män att verka inom denna disciplin. Dock finns det fortfarande mer att göra, anser de.

– En genomgång av andelen män och kvinnor som bjuds in att delta i alla områden inom forskningen, om det är som inbjuden talare, deltagare i en workshop, eller som författare i Science och Nature är endast god vetenskaplig praxis, säger Daniel Conley.

Dålig jämställdhet i ledande vetenskapliga tidskrifter

 lästid ~ 1 min