Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 augusti 2012

Ny metod ger bättre hälsa

En förändrad livsstil kan vara räddningen undan dålig hälsa. En ny och billig metod som testats vid vårdcentraler på Hisingen i Göteborg har fått hundratals patienter att både gå ner i vikt och sänka blodtryck och blodsocker.

2007 inledde primärvården i samarbete med Göteborgs universitet ett nytt hälsoprojekt på Hisingen i Göteborg. I projektet, som kallas Hälsolyftet och som når en fjärdedel av Göteborgs befolkning, lanserades en helt ny metod för att fånga upp livsstilsrelaterade problem hos primärvårdens patienter.  

I projektet fick samtliga som sökte till primärvården på Hisingen svara på frågor om sin nuvarande livsstil och den egna motivationen till att förändra den. Patienterna fick sedan möjlighet att kontrollera blodtryck och blodsocker, och erbjöds en mer omfattande och självinstruerande hälsoprofil att göra hemma.  

22 000 personer nåddes av frågeformuläret och fick därmed möjlighet till egen reflektion kring livsstilsförändring. Hälften lämnade in besvarade frågeformulär, och personer med mer negativ livsstil och högre motivation valde oftare att delta. Totalt fullföljde 2 120 patienter det kompletta programmet.

Resultaten, som presenteras i tidskriften British Medical Journal Open, visar att de patienter som engagerade sig via enkäten både sänkte sitt blodtryck och blodsocker, gick ner i vikt och minskade sitt midja-stuss-mått.

– Personer som besöker vårdcentralen är ofta mer mottagliga för samtal om hälsa och livsstil. Samtidigt visar Socialstyrelsens kartläggning att primärvården har otillräckligt med tid, resurser och kunskap för att arbeta med livsstilsfrämjande åtgärder. I det här projektet lanseras en modell som är billig, enkel och pedagogisk men samtidigt effektiv, säger Ann Blomstrand, distriktsläkare och forskare vid enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska akademin och medicinskt ansvarig för projektet.

Rent medicinskt såg forskarna en medelvärdesförbättring av det systoliska blodtrycket och blodsockerhalten bland både män och kvinnor med ohälsosamma värden.

Kvinnorna förbättrade alla biologiska variabler som vikt, BMI, midjeomfång, midja-stuss-mått, blodtryck och blodsocker. Kvinnorna förbättrade också alla livsstilsfaktorer, och männen minskade rökning och alkoholintag, förbättrade kosten och ökade sin fysiska aktivitet.

Eftersom det inte ingått en jämförande kontrollgrupp i studien måste resultaten enligt Ann Blomstrand rent vetenskapligt tolkas med försiktighet.

–Men huvudbudskapet kvarstår: ett lågbudgetprogram med stegvis intervention kan genomföras i den ordinarie primärvårdsverksamheten och ge goda resultat.

Artikeln ”Implementation of a low-budget, lifestyle- improvement method in an ordinary primary healthcare setting: a stepwise intervention study” publicerades i BMJ Open i augusti.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera