Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 augusti 2012

Faror lurar i det “digitala ekosystemet”

Professor Bengt Carlsson vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har skrivit boken ”Om säkerhet i digitala ekosystem”. Informationssäkerhet är ett område där BTH har en bred kompetens med flera utbildningar och flera etablerade forskargrupper.

Professor Bengt Carlsson vid BTH har skrivit boken ”Om säkerhet i digitala ekosystem”. Informationssäkerhet är ett område där BTH har en bred kompetens med flera utbildningar och flera etablerade forskargrupper. Innehållet i boken presenteras nedan.

Vi är på väg mot ett samhälle som styrs av programvarukod och där digitala marknadskrafter tar över allt större delar av våra traditionella verksamhetsområden. Om säkerhet i digitala ekosystem handlar om människorna, tekniken och ekonomin som formar det dynamiska och komplexa, men även stundtals fientliga ekosystem som dagens Internet utgör.

Globala trender som webb 2.0, sociala nätverk och datamoln i kombination med dominerande företag som Facebook, Amazon och Google har på kort tid förändrat förutsättningarna för nätets digitala invånare. Samtidigt har det skett en ökning av illvilliga aktiviteter i form av virus- och spionprogram, men också genom diverse sociala tekniker. Som en konsekvens har vi ett digitalt ekosystem där såväl goda som mindre goda beteenden skapar dynamik och spänningar, och där mötet mellan artificiella instanser av både människor och företag väcker spännande frågor. Särskilt viktiga spörsmål har med människans behov av säkerhet, privatliv, tillit och trygghet att göra, men också om våra biologiska beteendemönster, kognitiva förutsättningar, ekonomiska affärsmodeller och tekniska upptäckariver. I denna myriad av perspektiv, områden och företeelser tar boken sin utgångspunkt.

INFORMATION OCH KONTAKT
Boken ”Om säkerhet i digitala ekosystem” är skriven tillsammans med Andreas Jacobsson vid Malmö Högskola.

För mer information, kontakta Bengt Carlsson på telefon 0455-38 58 13 eller via e-post: bengt.carlsson@bth.se Se även www.bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera