Tema

Fokus på hur digitala medier förändrar språkanvändningen

Frågan om hur digitala medier påverkar språklärande, språkundervisning och språkutbildning är i fokus för 250 internationella forskare under konferensen Eurocall 2012 som med start 22 augusti äger rum på Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Temat för konferensen i Göteborg är Computer Assisted Language Learning – using, learning, knowing.
– Det har skett en förskjutning under det senaste årtiondet vad gäller digitala mediers betydelse inom språklärandet, från förskola upp till och med högskolenivå, säger Sylvi Vigmo, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och koordinator för Eurocall 2012.
Medan exempelvis datorer tidigare sågs mer som träningspartners för att lära språk innebär dagens webb 2.0 samt de sociala medierna att användarna har helt andra möjligheter till interaktivitet och samarbete.
– Den forskning som respresenteras här uppmärksammar i stor utsträckning just detta, hur språket används i de sammanhangen och där själva språkträningen och språklärandet inte är utgångspunkten utan språket är ett kommunikationsmedel, säger Sylvi Vigmo.
En av konferensens huvudtalare är professor Paige D. Ware från Dallas, USA. Hennes forskning fokuserar både på användningen av multimedier för att främja språk- och skrivkunnighet bland ungdomar, samt på användningen av Internetbaserad kommunikation för att främja interkulturell medvetenhet.
Paige D. Ware talar torsdag 23 augusti kl 9.30.

Konferensen äger rum på Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Värd är institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och forskningsmiljön LinCS i nära samarbete med institutionen för litteratur och språk samt Chalmers tekniska högskola, avdelningen för språk och kommunikation.

Plats: Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25, hus A källarplan.
Representanter för media är välkomna att närvara under Eurocall 2012, efter anmälan vid registeringen.

Fokus på hur digitala medier förändrar språkanvändningen

 lästid ~ 1 min