Artikel från Mittuniversitetet
21 augusti 2012

Kritik viktig faktor för mer ansvarsfulla medier

Mediernas ansvar och olika sätt att utkräva detta ansvar på står i centrum för en ny doktorsavhandling vid Mittuniversitetet. Avhandlingen visar att omfattande kritik mot medier kan vara en viktigare faktor för mer ansvarsfulla medier än vad som tidigare framkommit.

Krav på att nyhetsförmedlare bör känna ett socialt ansvar växte fram på 1800-talet som en följd av tidningarnas ökande upplagor, ökande inflytande och ökande betydelse för demokratiska processer. Mediekritik finns i stor mängd, men den har hittills inte ägnats någon större akademisk uppmärksamhet.

– Kraftig mediekritik är svår för medierna att bortse ifrån. Ett exempel är kritiken mot de svenska kvällstidningarna på 1960-talet; ett annat är kritiken mot brittiska journalisters arbetsmetoder som tog fart efter avslöjanden om News of the World 2011, säger Torbjörn von Krogh, doktorand, Mittuniversitetet.

Mediekritik från läsare och andra intressenter är fortsatt en viktig angelägenhet för dagspressens chefredaktörer visar avhandlingen; för morgontidningarna gäller det kritikens kvalitet medan kvällspressen främst reagerar på kritikens kvantitet.

Processen mot mer ansvarstagande medier underlättas ifall kritiken är omfattande och den uttrycks på flera arenor. Men kraven på ansvarighet kan också försvagas när tolkningarna är motstridiga och blockerar varandra. Den kan också motverkas av stora upplageframgångar eller politisk tröghet

– Medieföretag tenderar att vilja undvika eller om möjligt kontrollera kri­tik som riktas mot dem. Men kritik kan också gynna medierna genom att stimulera dem till välartikulerade motiveringar för kontroversiella publiceringar, säger Torbjörn von Krogh.

Avhandlingen bygger bland annat på analyser av mediekritik under olika perioder 1940-2010, på analyser av riksdagsdebatter i mediefrågor, på en enkät till chefredaktörer i dagspressen och på en fallstudie med anknytning till Sveriges Television.

INFORMATION OCH KONKAKT
7 september 2012 försvarar Torbjörn von Krogh i Sundsvall sin avhandling med titeln “Understanding Media Accountability. Media Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010”. 

Torbjörn von Krogh startade som reporter på Sydsvenskan 1973 och har sedan arbetat på olika redaktioner i Stockholm, senast som chefredaktör för Pressens Tidning 1996-2006. 2007 började han som doktorand vid Mittuniversitetet. Torbjörn von Krogh är sedan 2009 föreståndare för Sim(o), Institutet för mediestudier i Stockholm.

Här finns hela avhandlingen tillgänglig:
“Understanding Media Accountability. Media Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010”.
Frågor kan ställas till: Torbjörn von Krogh, doktorand, 070-738 49 13
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera