Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2012

Effektiv diabetesmedicin kan erbjudas till fler

Diabetesmedicinen metformin har inte getts till njursjuka eftersom risken för biverkningar ansetts för hög. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att riskerna är överskattade, vilket medför att betydligt fler personer med diabetes kan få hjälp.

Typ 2-diabetes är en mycket vanlig sjukdom som blir allt vanligare världen över.

För att hålla sjukdomen under kontroll och förhindra komplikationer krävs en förändrad livsstil, men också behandling med läkemedel som sänker blodsockret.

Ett av de mest effektiva och oftast ordinerade läkemedlen är metformin, som enligt flera studier minskar risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar.

Metformin ges dock inte till personer med nedsatt njurfunktion, eftersom substansen ansetts öka risken för den sällsynta men allvarliga biverkningen laktatacidos.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet samt Uppsala universitet kan nu i en studie på 51 700 svenskar med diabetes som finns i Nationella Diabetesregistret konstatera att riskerna är överdrivna.

Göteborgsstudien visar att metformin är mer effektivt än andra glukossänkande läkemedel både när det gäller att minska riskerna för kardiovaskulär sjukdom, allvarliga infektioner och död.

Det gäller både för patienter med normal njurfunktion och för de med lätt nedsatt funktion.

– Patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion har inte heller någon ökad risk för allvarliga biverkningar av metformin. Det innebär att metformin skulle kunna ges till avsevärt fler diabetespatienter än vad som sker idag, säger Nils Ekström, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Enligt Nils Ekström rekommenderas metformin redan idag till patienter med lätt nedsatt njurfunktion i flera andra länder.

– Det måste dock poängteras att resultaten gäller patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Vid kraftigt nedsatt funktion kan metformin inte rekommenderas och ska fortfarande användas mycket restriktivt.  Vid all akut sjukdom med allmänpåverkan, som maginfluensa, ska metformin aldrig tas.

INFORMATION OCH KONTAKT
Artikeln “Effectiveness and safety of metformin in 51?675 patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register “ publicerades i BMJ Open i juli. Länk till artikel

Nils Ekström, forskare vid Sahlgrenska akdemin och underläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset  070 289 01 21 
Soffia Gudbjörnsdottir, överläkare, docent, Nationella Diabetesregistret och Sahlgrenska Universitetssjukhuset  0707 777 323 
Björn Eliasson, adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin, samt överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset  070 604 23 80  bjorn.eliasson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera