Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juli 2012

Världens största teleskop för gamma-strålning ser ljuset

För första gången börjar det största teleskopet i världen för gamma-strålning att ta emot data. Forskare vid Stockholms universitet som är med i projektet hoppas att teleskopet snart kan lära oss mer om mörk materia och andra gåtor i universum.

För första gången börjar det största teleskopet i världen för gamma-strålning att ta emot data. Forskare vid Stockholms universitet som är med i projektet hoppas att teleskopet snart kan lära oss mer om mörk materia och andra gåtor i universum.  

Gamma-strålning är fotonstrålning som förekommer bland annat i samband med radioaktivitet men även i kosmisk strålning. För att kunna göra observationer från jorden av den kosmiska gamma-strålningen krävs speciella teleskop, så kallade Tjerenkovteleskop. Världens största Tjerenkovteleskop, som tillsammans med fyra andra teleskop bildar systemet H.E.S.S-II, är beläget på Khomas Highlands i Namibia. Det har nu påbörjat sin datatagning, något som bland astronomer kallas ”first light”. Redan innan det nya teleskopet togs i bruk har föregångaren H.E.S.S upptäckt ett stort antal dittills okända gamma-strålningskällor något som publicerats i vetenskapliga tidskrifter som Nature.

Enligt forskare vid Stockholms universitet kommer känsligheten i och med det nya teleskopet att öka betydligt och nya upptäckter vara möjliga.

– Vi är framförallt  intresserade av att påvisa och upptäcka den  mörka materians partiklar med hjälp av gammastrålning. Vi är också en av de världsledande grupperna i detta område. Det nya teleskopet kommer att öppna ett nytt energiområde. Vem vet, kanske ger sig mörka materian till känna just i detta energiområde? säger professor Jan Conrad  [Ref 1]vid Oskar Klein centret vid Stockholms universitet, som leder det Svenska deltagandet i H.E.S.S. kollaborationen.

Högenergetisk gamma-strålning öppnar ett nytt fönster mot de mest energirika objekten i universum som till exempel områden nära stora svarta hål i avlägsna galaxer.  Dessa svarta hål accelererar partiklar till energier som är upp till en miljon gånger större än vad jordens mest kraftfulla accelerator kan åstadkomma.  Dessa partiklar ger upphov till gamma-strålning vars observation kan ge ledtrådar till områden där våra fysikaliska lagar ställts på sin spets.

– Att det nya teleskopet påbörjar sin datatagning kommer att hjälpa oss i flera projekt och experiment. Ett experiment som vi också deltar i, Fermi-satelliten, har just presenterat intressanta signaler som kanske kan tolkas som att komma från mörk materia. Signalerna är dock svaga och tolkningen är svår, men här bör H.E.S.S-II kunna hjälpa, säger Lars Bergström , professor i teoretisk fysik vid Oskar Klein centret vid Stockholms universitet.  

Det nya teleskopet är världens största och tillsammans med fyra mindre teleskop som samkörs för att få bästa möjliga mätprecision bildar H.E.S.S-II det mest känsliga Tjerenkovteleskopsystemet i världen. Teleskopet väger 600 ton och dess spegel har en diameter på 28 meter en ingenjörsmässigt imponerande konstruktion.

Sverige har bidragit till konstruktion av H.E.S.S-II genom anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  H.E.S.S-II-kollaborationen består av 170 forskare från 12 länder: Namibia, Sydafrika, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Österrike, Polen, Tjeckien, Sverige, Armenien och Australien.

INFORMATION OCH KONTAKT
Professor Jan Conrad vid Stockholms universitet tel: 0855378769 alt conrad@fysik.su.se
http://apod.nasa.gov/apod/ap120727.html 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera