Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juli 2012

Kraftig nedgång av kondylom hos unga kvinnor

Kondylom, eller könsvårtor, minskar kraftigt hos unga kvinnor. Det visar en omfattande registerstudie gjord vid Karolinska Institutet. Forskarna tror att det beror på HPV-vaccineringen som numera ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Kondylom är inte en anmälningspliktig könssjukdom, så det har saknats uppgifter om hur förekomsten ser ut på nationell nivå i den svenska befolkningen. För män har det inte funnits några data alls och för kvinnor endast en enkätstudie där var tionde 45-årig kvinna uppgav att de någon gång i sitt liv haft könsvårtor. Nu har forskare vid Karolinska Institutet gått igenom läkemedels- och patientregistret för att få en närmare bild av incidensen. Genomgången gäller åren 2006-2010 och omfattar alla 10-44 åringar som sökt vård eller fått behandling för sjukdomen.

Några tydliga resultat föll ut. Mest påtagligt är att kondylom minskar i förekomst hos unga kvinnor, yngre än 25 år. Sjukdomen minskar allra mest hos 17-18-åriga kvinnor, där nedgången var över 25 procent under den studerade perioden. Hos män har däremot sjukdomen ökat något under perioden.
Det är glädjande att se att kondylom minskar hos unga kvinnor. När det gäller de unga männen har vi inte sett samma utveckling än, men vi tror att sjukdomen kommer att minska även hos dem inom ungefär fem till tio år, som en följd av sänkt incidens hos kvinnorna, säger sjuksköterskan Amy Levál, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Kondylom orsakas av humant papillom-virus, HPV. I Sverige finns HPV-vaccin tillgängligt sedan hösten 2006. Det skyddar mot flera typer av HPV, både de som ligger bakom de flesta fall av kondylom och de som kan leda till livmoderhalscancer. Numera ingår HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds kostnadsfritt till flickor i 11-12-årsåldern. Den nu aktuella studien visar alltså att minskningen av kondylom hos unga kvinnor sammanfaller med att HPV-vaccin blev tillgängligt på den svenska marknaden.

– Men något orsakssamband beläggs inte av vår studie, där endast kondolym är studerat och inga uppgifter om HPV-vaccinering eller annan information har samlats in. Samtidigt minskar sjukdomen så kraftigt i just den grupp där cirka 30 procent är vaccinerade och inte i andra grupper. Därför misstänker vi att det hänger samman, säger Amy Levál.

Könsvårtor drabbar framför allt unga och de är vanligare bland män än bland kvinnor. Näst efter klamydia är kondylom den vanligaste könssjukdomen i Sverige. I vissa åldrar får ungefär var hundrade person könsvårtor.

INFORMATION OCH KONTAKT
Publikation: “Incidence of Genital Warts in Sweden pre and post Quadrivalent HPV Vaccine Availability”. Amy Levál, Eva Herweijer, Lisen Arnheim Dahlström, Hasse Walum, Emma Frans, Pär Sparén och Julia Fridman Simard, Journal of Infectious Diseases, online 19 July 2012.

För mer information kontakta institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik:
Amy Levál,  doktorand. Mobil:073-600 40 84. E-post:amy.leval@ki.se
Pär Sparén, professor. Mobil:070-794 46 74. E-post:par.sparen@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera