Artikel från Mittuniversitetet
19 juli 2012

Semestertrafikens olycksvittnen viktiga informationskällor

Med en trång och intensiv semestertrafik kommer, tyvärr, även trafikolyckorna. Ett viktigt råd från risk- och krisforskare är att eventuella ögonvittnen stannar kvar vid en olycksplats för att kunna lämna värdefull information vidare.

Linda Kvarnlöf, doktorand i Sociologi vid Mittuniversitetet och risk- och krisforskare, har i sin forskning studerat människor som är först på plats i samband med trafikolyckor.

– Det handlar om människor som har varit vittnen till och larmat om en trafikolycka. Vad jag framförallt är intresserad av att studera är hur dessa människor interagerar med räddningspersonal på platsen och hur det påverkar deras fortsatta agerande.
Utifrån sin forskning kan hon formulera några allmänna råd till den som blir ögonvittne till en trafikolycka. Det främsta rådet är: ”Stanna på olycksplatsen!”

– Jag tror inte att folk är medvetna om vilken otroligt viktig informationskälla de är. Inte bara för SOS Alarm utan även för den räddningspersonal som sedan kommer till olycksplatsen.

Personal ur räddningstjänsten vill ofta ha en första lägesbild, det vill säga information om hur olyckan har gått till, och behöver komma i kontakt med den eller de som har sett olyckan. Polisen vill också gärna komma i kontakt med ögonvittnen, eftersom deras information kan vara ovärderlig i en eventuell brottsutredning.
Linda Kvarnlöf kan konstatera att det inte är ovanligt att trafikanter först passerar en olycksplats innan de larmar.

– Givetvis är det bra att de larmar. Men i sådana fall kan det vara svårt att återge en korrekt information. Det innebär också att räddningspersonalen går miste om värdefull information.

INFORMATION OCH KONTAKT
Linda Kvarnlöf är verksam vid forskningscentrumet Risk and Crisis Research Center (RCR) vid Mittuniversitetet och sammanställer för tillfället sin avhandling där hon intervjuat både ”larmare” och räddningspersonal för att studera mötet dem emellan. Hon har även genomfört en fältstudie där hon följt räddningsteam på deras utryckningar.

Frågor kan ställas till: Linda Kvarnlöf, tel: 063-165418, e-post: linda.kvarnlof@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera