Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juli 2012

Patienter föredrar vård i flerbäddsrum

Allt fler sjukhus utför vården i enkelrum. Men sjuksköterskor och patienter uppskattar flerbäddsrum visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Som en åtgärd i kampen mot vårdrelaterade infektioner övergår allt fler svenska sjukhus till att vårda patienter i enkelrum. Vid länssjukhuset i Borås uppfördes till exempel en ny vårdbyggnad 2010, där alla patienter vårdas i eget rum.

Men både patienterna själva och vårdpersonalen uppskattar vård i flerbäddsrum. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin där patienter och sjuksköterskor intervjuats.  

Studien, som är en del av ett större samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet och Lunds universitet, visar att vård i flerbäddsrum (två- eller fyra bäddar) har flera fördelar som går förlorade när vården utförs i enkelrum.

Till exempel upplever många en trygghet i att ha andra patienter runt sig.

Docent Sylvia Mättä vid Sahlgrenska akademin är medförfattare till studien:   

– Många känner en trygghet i att andra kan kalla på hjälp om det händer något, andra tycker att tiden går fortare när det finns andra att prata med.

– Det som genomsyrar patienternas erfarenheter av vård i flerbäddsrum är hänsynstagande. Till exempel är det få som upplever det som ett problem att sköta sin hygien bland andra.

Som nackdelar nämndes att nattsömnen kunde bli störd, både av medpatienter och av personal som kom in i rummet.  

Även sjuksköterskorna uttryckte en trygghet i att vårda i flerbäddsrum, eftersom de då kan utföra den individuella vården och samtidigt ha översyn och kontakt med övriga patienter.

– Vår slutsats är att sjukhusen bör fundera över hur patienterna ska känna sig trygga även vid vård i enkelrum. En annan intressant sak är att sjuksköterskorna upplevde att det var trevligare att vårda män i flerbäddsrum än kvinnor, och det är en genusaspekt som vi tycker bör studeras ytterligare, säger Sylvia Määttä.

INFORMATION OCH KONTAKT

Studien To provide care and be cared for in a multiple-bed hospital room kommer att publiceras i Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Kontakt: Sylvia Määttä, institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, tel 0707-674176, Sylvia.maatta@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera