Tema

Antalet konflikter i världen ökade under 2011

Förra året ökade antalet konflikter i världen markant. Det har forskare vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP) konstaterat. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Peace Research. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon utgår i sin rapport om medling i internationella konflikter som presenteras för generalförsamlingen idag från uppgifterna från UCDP.

I rapporten A/66/811 som presenteras för FN:s generalförsamling idag refereras på flera ställen till den nya information från UCDP som just publicerats. I sin årliga översikt konstaterar UCDP att 2011 såg en markant ökning av antalet konflikter runt om i världen. Efter ett 2010 som signalerat hopp om en fredligare utveckling så ökade antalet konflikter med nästan 20 procent, till 37.

– Det faktum att även de mest dödliga konflikterna ökade i antal är också oroande, säger Lotta Themnér, projektledare inom UCDP.

2011 klassades sex konflikter som krig, vilket betyder att de resulterade i 1000 eller fler stridsrelaterade dödsoffer under året. 2010 var fyra konflikter klassade som krig. Vissa av de aktiva krigen är välkända från medias rapportering, såsom de i Afghanistan, Libyen, Pakistan och Somalia. De våldsamma konflikterna i Sudan och Yemen är mindre omskrivna.  

– Det bör dock påpekas att även om ökningen mellan 2010 och 2011 var den största sedan 1990 så ligger antalet konflikter fortfarande långt under de nivåer som det tidiga 1990-talet såg. Den hösta siffran som uppmättes då var 53 aktiva konflikter, säger professor Peter Wallensteen, ledare för UCDP.

Även om 2011 var ett år som präglades starkt av den arabiska våren så var det inte huvudsakliga denna som låg bakom ökningen i konfliktantalet. Vid sidan av konflikterna i Libyen och Syrien var mycket av våldet riktat mot obeväpnade civila och demonstranter, inte mot militära organisationer. Däremot var händelser i Afrika den största drivkraften bakom den markanta ökningen. Från att ha varit scenen för 10 konflikter under 2010 ökade antalet med 50 procent 2011. Detta var till viss del kopplat till utvecklingen i Sudan, som under året delades i två nationer med en rad nya konflikter som följd, samt till handlingar av rebellgrupper som varit mindre aktiva under en period (till exempel Boko Haram i Nigeria och rebeller i Senegal).

Något som ytterligare förstärker den negativa utvecklingen under 2011 är det faktum att endast ett fredsavtal ingicks. Detta är den lägsta siffran sedan 1987.

– Perioden efter det kalla kriget har fram tills nu ansetts vara karaktäriserat av internationellt drivna fredsprocesser och fredsavtal, men denna trend kan nu var hotad, säger Peter Wallensteen.   

INFORMATION OCH KONTAKT
Therese Pettersson, tel: 018-4715723, e-post: therese.pettersson@pcr.uu.se
Lotta Themnér, tel: 0704-250533, e-post: lotta.themner@pcr.uu.se
Peter Wallensteen, tel: 018-4712352 eller 0706-752679, e-post: peter.wallensteen@pcr.uu.se

Läs rapporten från konfliktdataprogrammet.

FN-rapportens fulla namn är:
Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution
Report of the Secretary-General to the 66th General Assembly of the United Nations (A/66/811).

Antalet konflikter i världen ökade under 2011

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here