Artikel från Mittuniversitetet
10 juli 2012

Nyttiga antioxidanter kan utvinnas ur granbark

Forskare vid Mittuniversitetet har undersökt miljövänliga sätt att utvinna antioxidanter ur vanlig granbark. Bark som är en vanlig restprodukt i massaindustrin kan ge värdefulla antioxidanter för återanvändning i massaindustrin eller annan industriell användning.

Massaindustrin genererar ständigt mycket stora mängder biomassa i form av trädbark. Idag används barken främst för energiproduktion. Men bark framförallt från gran innehåller också många nyttiga kemiska ämnen som kan användas i kommersiella industriella sammanhang.

– Antioxidanter finns i små mängder i barken, trots det är det intressant både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv att kunna återvinna antioxidanterna innan barken går vidare till förbränning, säger Kerstin Sunnerheim, docent vid Mittuniversitetet.

Idag utvinns antioxidanter i hög grad med hjälp av olika typer av kemiska processer som kräver lösningsmedel och andra kemikalier. Ett forskarteam vid Mittuniversitetet har i samarbete med forskare vid Uppsala universitet undersökt olika miljövänliga metoder för en alternativ utvinning.

Syftet har varit att utveckla en snabb, effektiv och miljömässigt hållbar metod som utvinner en så hög andel antioxidanter som möjligt.
– Med hjälp av vanligt vatten och etanol under hög temperatur och högt tryck, har vi hittat ett miljömässigt hållbart sätt att utvinna antioxidanter ur granbark, säger Kerstin Sunnerheim.

Den metod som visat sig mest effektiv är PFE-metoden, (pressurised fluid extraction) och då med de trycksatta vätskorna vatten och etanol. Bland annat har antioxidanten resveratrol kunnat utvinnas, en antioxidant som vanligen förknippas med druvor och vin.

Antioxidanter är intressanta inom många kommersiella områden. I pappersindustrin kan de exempelvis tillsättas för att papper inte ska gulna. Och i livsmedelsindustrin är de en vanlig tillsats för sin konserverande effekt.

INFORMATION OCH KONTAKT
Kerstin Sunnerheim, docent, organisk kemi, 070-918 09 15, e-post: kerstin.sunnerheim@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera