Tema

Sverige går med i globalt radioteleskop-projekt

Onsala rymdobservatorium har som representant för Sverige formellt accepterats som medlem i det internationella konsortiet som ska konstruera radioteleskopet SKA (Square Kilometre Array). När det är färdigbyggt kommer SKA att bli världens största och mest avancerade radioeleskop. Ett av dess vetenskapliga mål är att söka svar på fundamentala frågor om universum och jordens plats i det.

Onsala rymdobservatorium har som representant för Sverige formellt accepterats som medlem i det internationella konsortiet som ska konstruera radioteleskopet Ska (Square Kilometre Array). När det är färdigbyggt kommer Ska att bli världens största och mest avancerade radioeleskop. Ett av dess vetenskapliga mål är att söka svar på fundamentala frågor om universum och jordens plats i det.

Det internationella konsortiet Ska Organization har godkänt Onsala rymdobservatorium som ny medlem. Observatoriets vice föreståndare John Conway var den svenska representanten vid ett styrelsemöte i Schiphol, Nederländerna, den 27 juni 2012 då beslutet fattades.
– Vår ansökan om att gå med i Ska har redan godkänts av både Vetenskapsrådet och Chalmers, och nu accepterades den även av styrelsen för Ska. Nu kan jag med glädje säga att Sverige officiellt är Ska:s nionde medlemsland och står redo att delta fullt ut i teleskopets konstruktion, säger John Conway.

Ska är ett radioteleskop som blir större och mer komplext än något som tidigare byggts. Det kommer att bestå av tusentals jätteantenner som placeras på två kontinenter: de flesta i Sydafrika och i andra länder i Afrika, men även i Australien och Nya Zeeland. Teleskopets totala insamlingsarea uppgår till omkring en kvadratkilometer, vilket kommer att göra Ska till världens största och mest känsliga radioteleskop.

Bland dess vetenskapliga mål är att kartlägga var och hur universums första stjärnor och galaxer bildades, att undersöka hur magnetism uppstod i kosmos, och att studera hur planeter bildas djupt inne i interstellära moln.
– Ska blir ett av vårt sekels viktigaste forskningsverktyg. För astronomer betyder det ett efterlängtat kliv in i framtiden och en oerhört spännande utmaning. Det kommer att ge oss nya insikter i vårt häpnadsväckande universum och hur det har blivit ett ställe där liv har kunnat uppstå, säger Hans Olofsson, föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

John Womersley, styrelseordförande för Ska Organization, välkomnar Sverige som medlemsland.
– Det är mycket roligt att ha Sverige och Onsala rymdobservatorium med i Ska. Onsala rymdobservatorium har en lång historia av expertis inom radioastronomi. Det kommer att vara en stor tillgång när vi tar de beslut om teknik som kommer att definiera både hur Ska kommer att fungera och hur det kan förändra vår förståelse av universum, säger han.
 
INFORMATION OCH KONTAKT

Fakta om Ska
Beslut om konstruktionen för Ska kommer att fattas under de närmaste 3 åren. Projektet drivs av ett internationellt konsortium av forskningsinstitut och vetenskapsråd från nio medlemsländer: Australien, Italien, Kanada, Kina, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige och Sydafrika. Ska Organization Ltd är registrerat som ett brittiskt företag med bas hos Jodrell Bank-observatoriet vid University of Manchester.
Ska kommer att byggas i två faser. Fas 1, som väntas bli klar senast 2020, kostar 350 miljoner euro. Fas 2, som blir klar 2024, väntas öka den totala kostnaden till omkring 1,5 miljarder euro. Det nuvarande medlemsavtalet för Onsala rymdobservatorium gäller för Ska:s designfas från 2012 till 2015. Onsala rymdobservatorium kommer att bidra med expertkunskap inom antenndesign och känsliga bredbandsradiomottagare.
Ska:s hemsida
 
Fakta om Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är Sveriges nationella anläggning för radioastronomi. Observatoriet förser forskare med utrustning för studier av jorden och resten av universum. I Onsala, 45 km söder om Göteborg, drivs två radioteleskop och en station i teleskopnätverket Lofar. Observatoriet medverkar även i flera internationella projekt. Institutionen för rymd- och geovetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet. Verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta:
Robert Cumming, astronom och informatör, Onsala rymdobservatorium, 031-772 55 00 eller 070-493 31 14, robert.cumming@chalmers.se
Hans Olofsson, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, Chalmers, 031-772 55 00, hans.olofsson@chalmers.se

Sverige går med i globalt radioteleskop-projekt

 lästid ~ 3 min