Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 juni 2012

Vetenskapsrådet ger 3 miljoner till internationell postdok

Terese Glatz, forskare i psykologi vid Örebro universitet, får 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka samspelet mellan tonåringar och deras föräldrar och hur det är kopplat till föräldrars tilltro till sig själva. Hon kommer att dela sin tid mellan Wake Forest University i North Carolina, USA, och Örebro universitet.

– Det ger mig möjligheten att knyta viktiga internationella kontakter som för min forskning framåt, säger Terese Glatz om bidraget från Vetenskapsrådet, vars syfte är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen.
Terese Glatz ska undersöka varför vissa föräldrar känner sig trygga i sin roll medan andra har en låg tilltro till den egna förmågan. Denna kunskap kan göra det möjligt att identifiera vilka föräldrar som behöver extra hjälp i sin föräldraroll.

– Att föräldrar känner sig trygga i sin föräldraroll kan vara en viktig grundsten för bra föräldraskap och för ungdomars välmående. I projektet ska jag bland annat undersöka vilka faktorer som ökar respektive minskar föräldrars tilltro till sig själva, säger Terese Glatz.
Hon kommer att använda sig av longitudinell data för att få en bild av vad som händer med föräldrars tillit till sig själva när relationen till deras barn förändras över tid. Longitudinella studier är undersökningar som följer upp grupper av människor över en längre tid. Forskningen inom det här området har sällan haft ett longitudinellt perspektiv, men forskare vid både Örebro universitet och Wake Forest University har erfarenhet av att arbeta på det sättet.

Följa föräldrar och barn över tid
– Genom att undersöka vad som händer i relationen mellan föräldrar och barn över tid och hur det är kopplat till föräldrars tilltro hoppas jag kunna förklara varför vissa föräldrar fastnar i negativa mönster.

I sin doktorsavhandling undersökte Terese Glatz varför föräldrar reagerar som de gör när de stöter på problem med sina ungdomar. Hennes forskning visar att när föräldrar känner sig maktlösa i sin föräldraroll leder det ofta till att de reagerar på ett sätt som kan få negativa konsekvenser istället för att genom stöd, värme och uppmärksamhet försöka påverka barnens beteende.
– När barn beter sig illa ses det många gånger som föräldrarnas fel men det är ett något förenklat sätt att se det på. Min tidigare forskning har indikerat att vi måste ha mer förståelse för föräldrars situation och att föräldrar och ungdomar påverkar varandra. Något vi i dag har lite kunskap om är hur ungdomars beteende och utveckling påverkar hur deras föräldrar känner kring sitt föräldraskap.

– I detta projekt kommer jag fokusera på föräldrars självtillit mer generellt och inte bara när de stöter på problem, men kärnan är densamma. I slutändan hoppas jag att resultaten från min forskning ska göra det möjligt att ge föräldrar hjälp för att bryta negativa mönster och istället hitta positiva lösningar i vardagen.

KONTAKT
För mer information kontakta Terese Glatz: 073-056 0022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera