Artikel från Lunds universitet
28 juni 2012

Forskare varnar för konstgjord andning i Östersjön

Tekniska åtgärder till havs för att minska syrebristen i de djupa delarna av Östersjön bör överges. Det anser lundaprofessorn Daniel Conley, som nu varnar för de outforskade effekterna av att blanda ner syrerikt vatten till havsbottnarna.

Under det senaste decenniet har i genomsnitt 60 000 km2 av Östersjöns botten lidit av syrebrist, det vill säga haft för lite syre för att kunna upprätthålla sitt naturliga ekosystem. Flera storskaliga tekniska åtgärder till havs har föreslagits, och i vissa fall testats i mindre skala. Forskare från Lunds universitet vill nu att försöken att blanda ner syre i de djupa delarna av Östersjön ska överges.

I denna veckas nummer av den vetenskapliga tidskriften Nature, som kommer ut den 28 juni, varnar professor Daniel Conley för de outforskade effekterna av att använda tekniska åtgärder till havs för att minska syrebristen i Östersjöns bottenvatten. Enligt Conley marknadsförs åtgärderna ofta som att de kan ge snabba förbättringar i vattenkvaliteten. Det har gjort sådana åtgärder politiskt och medialt populära, men de kan också vara farliga, menar Daniel Conley.

– Trots det satsas det nu ytterligare på denna typ av åtgärder. Havs- och Vattenmyndigheten har annonserat en plan att bygga en vindkraftsdriven demonstrationspump i södra Östersjön. Detta är en väsentlig förändring i gällande policy för hur näringsämnena till Östersjön kan minskas, säger Daniel Conley, professor på geologiska institutionen vid Lunds universitet.

Enligt Conley är Östersjön på väg mot att bli ett friskare marint ekosystem. Han hänvisar till den vetenskapliga grund som redan finns att stå på och att ett aktivt övervaknings- och utvärderingsprogram samt politiska organisationer, som HELCOM, finns på plats. Dessutom konstaterar han att länderna runt Östersjön har kommit överens om hur mycket utsläppen av näringsämnen måste minska i HELCOM:s aktionsplan för Östersjön.

– Vi måste låta den processen ha sin gång. Länderna runt Östersjön måste genast genomföra de nationella utsläppsminskningar som man har kommit överens om i HELCOM:s aktionsplan för Östersjön. Om åtgärderna skjuts upp kommer situationen i Östersjön att förvärras, säger Daniel Conley.

INFORMATION OCH KONTAKT
Daniel Conley, geologiska institutionen, Lunds universitet
Tel 070-749 43 41, daniel.conley@geol.lu.se
Johanna Stadmark, geologiska institutionen, Lunds universitet
Tel 070-364 04 39, johanna.stadmark@geol.lu.se

Conleys och Stadmarks forskning fokuserar på hur mänsklig aktivitet har förändrat näringstillförseln till Östersjön och hur det marina ekosystemet svarar på förändringar i mänsklig påverkan och i klimatet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera